Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

EU-Koordination Drive Sweden

Projektet syftar till att ge Drive Swedens partners bättre tillgång till och ytterligare styrka från mobilitetsrelaterade arbeten inom EU. Genom att öka engagemanget på EU-nivå öppnas nya dörrar för att skala upp projekt, driva gemensamma svenska perspektiv och hitta nya vägar för finansiering.
EU flags outside the EU Commission. Photo: Guillaume Périgois on Unsplash.

Detta strategiska projekt om EU ska möjliggöra en uppväxling av den påverkansplattform som idag finns inom trafiksäkerhet. För att konkretisera arbetet med EU-engagemanget fokuserar vi på CCAM (Cooperative, connected and automated mobility)-relaterade områden.

Projektet ska lägga grunden för att Drive Sweden och dess parter ska kunna:

  • Skapa förutsättningar för att skala upp existerande svenska projekt
  • Bidra till roadmaps och andra strategidokument inom EU
  • Ha en konsoliderad svensk linje där vi har en samsyn
  • Stödja och uppmuntra fler svenska parter att delta i EU-projekt inom t.ex. mobilitet, trafiksäkerhet och smarta städer
  • Aktivt deltaga i CCAM-partnerskapet

Möjliga långsiktiga effekter inkluderar kunskapshöjning och ökad EU-finansiering, liksom stärkt image för svenska aktörer som attraktiva samarbetsparter och därigenom starkare konkurrenskraft och utvidgade affärsmöjligheter.

 

Tidsperiod
November 2020 - December 2021

Kontakt
Ingrid Skogsmo, VTI
ingrid.skogsmo@vti.se