Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet

Syftet med projektet, även kallat Eldsjäl, är att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Syftet med projektet är att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Kommande fordonskoncepten kommer vara automatiserade, delade och sannolikt även elektrifierade. Rätt tillämpat kommer dessa fordonskoncept bidra till ett hållbart transportsystem.

Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, K2/Malmö Universitet och Trivector har satt samman ett starkt tvärvetenskapligt konsortium som vill genomföra en tillämpad studie där potentialen av elektriska delade självkörande fordon utforskas i Göteborgsregionen men resultat från projektet kan användas i en större kontext. I projektet utvecklas möjliga framtidsscenarier vilka sedan kommer modelleras i VISUM.

Utgångspunkt är Göteborg Stads nya multimodala VISUM-modell kompletterad med en MaaS-modul (Mobility as a Service) från företaget PTV. Från scenarierna erhålls resultat i form av hur trafiken påverkas och parametrar såsom restider, trängsel och CO2-utsläpp kan beräknas. Genom scenariokörningar och tvärvetenskapliga analyser erhålls bättre kunskap för de offentliga parterna om hur nya tidens fordonskoncept påverkar/kompletterar men också hur de kan användas inom kollektivtrafik- och transportsystemet för att främja hållbar utveckling. Projektet drivs parallellt med ett projekt finansierat av VGR där samma partners ingår. Det parallella projektet fokuserar på användarperspektivet och kundupplevelse av elektriska delade självkörande fordon. Projekten är självständiga, men synergieffekter uppnås av att köra dem parallellt.

Projektperiod:
Januari 2020 - juni 2021

Projektpartners:
Göteborgs KommunVästtrafik, Trivector, K2/Malmö University

Kontaktuppgifter:
Fredrik Larsson, Trafikkontoret Göteborgs Stad
fredrik.larsson@trafikkontoret.goteborg.se