Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Drive Sweden Policy Lab

Eftersom lagar och regler inte kan ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation.

Syftet med labbet är att utforska hur teknik- och tjänsteutvecklingen relaterar till det existerande lagutrymmet för de nya mobilitetstjänster som tas fram inom Drive Swedens projektportfölj.

Arbetet består av tre delar:

  1. Att bistå två till tre andra pågående projekt inom Drive Sweden:s intresseområde med policy och regelverksinnovation. Vilka projekt som ska erbjudas policy och regelverksinnovation bestäms i samråd med Drive Sweden programkontor baserat på programmets prioriteringar. 
  2. Att syntetisera erfarenheter ifrån policy lab inom Drive Swedens projekt för att omvandla erfarenheter och insikter från enskilda fall till generella råd och åtgärder. Ett exempel på det arbetet är policyutveckling kring hur arbetet i garage och depåer påverkas av självkörande fordon.
  3. Att bidra med omvärldsbevakning mot pågående projekt som identifierats enligt ovan kring införandet av ny teknik och tjänster inom Drive Swedens intresseområde. Omvärldsbevakningen görs kopplat till de specifika fall som utreds i policylabbet.  

Drive Sweden Policy Lab arbetar med specifika case från Drive Sweden-projekt. Under 2020 beviljades ytterligare finansiering för att undersöka ytterligare ett case, med fokus på förutsättningarna för samverkande data i logistikflöden.

Projektet förlängdes under 2020 till augusti 2022 och kommer att arbeta vidare med fler case.

Period
Oktober 2019 - Augusti 2022

Kontakt
Cilli Sobiech, RISE
cilli.sobiech@ri.se

Projektpartners
RISE (coordinator), Nobina Technology, Univrses, Observit, Järfälla kommun, Region Stockholm, Barkarby Science, Trafikverket, GoMore, Flexidrive/SnappCar, Heapsters/Heap, Hygglo, Coneeds/ihopa, Ezeride

Tidigare partners:
Keolis, Åkeriföretagen, Boliden Mines Technology, EasyMile, Applied Autonomy, Göteborgs Stad, Combitech AB