Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitalisering av godsleveranskedjan på väg

Projektet vill genom att samla aktörer från hela värdekedjan för gods studera vilka förbättringar som kan uppnås med hjälp av digitalisering och datadelning.

Projektet är förberedande och undersökande och lägger grunden till ett större pilotprojekt. Där ska man man genom att utnyttja tillgänglig gods-relevant information, addera nya datakällor och dela dessa informationsmängder på ett kontrollerat sätt uppnå en högre säkerhet med avseende på när transporterna kommer fram samt en bättre kunskap om vilken påverkan transporten haft på godset (t ex hållbarhet för livsmedel).

Projektet kommer också studera möjligheten att minska manuella processer så som scanning av pallar och hantering av pappersdokument.

Slutligen kommer projektet undersöka möjligheten att öka samhällsnyttan genom att beskriva vilken hållbarhetspåverkan transporten har haft, både med avseende på ekologisk hållbarhet och social hållbarhet (som till exempel regelefterlevnad med avseende på kör- och vilotider). Dessa är lämpliga för att tillse kontraktsefterlevnad och CSR-policys och till exempel kommer möjligheten att komplettera märkningar av typen Fair Transport (https://www.akeri.se/sv/fair-transport) att undersökas.

Period
2019-10-01 - 2020-05-31

Kontakt
Jonas Mårtensson, KTH ITRL
jonas1@kth.se

Projektpartners
Scania CV, KTH ITRL, Ericsson, Lidl, Postnord