Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Demonstration av prestandabaserade trafikförordningar

(2019-2020) I detta demonstrationsprojekt kommer man testa och demonstrera prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö i städer och tätorter. Genom uppkopplade fordon där regelverken styrs och kommuniceras direkt med fordonen förväntas nya förutsättningar skapas för tung trafik i städer och tätorter.

Demonstrationsprojektet avser vidare att kartlägga effekter av digitaliseringen samt att studera de framtida möjligheterna med dynamiska förordningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv genom att bland annat koppla samman samhällsbyggnad, fordonsteknik, miljö och ekonomi. En avsikt är även att insamla underlag och generera ny kunskap beträffande digitaliseringens möjligheter att bidra till utvecklingen av transporteffektiva städer. Detta genom att ge förslag till hur prestandabaserade trafikförordningar med hjälp av digitala hjälpmedel kan styra och reglera tunga transporter i städer och tätorter. Vidare demonstreras system för detta, vilka utvärderas utifrån hur dessa kan påverka energieffektiviteten och miljöpåverkan från transporterna. Detta för att bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

Demonstrationsprojektets huvudsakliga mål är att:

  • Demonstrera prestandabaserade regelverk och trafikförordningar i verklig miljö.
  • Undersöka och kvantifiera vilken potential prestandabaserade regelverk och trafikförordningar har att minska miljöpåverkan vid tunga transporter i städer och tätorter. Målet är att minska utsläppen av koldioxid per transporterat ton gods i städer och tätorter med minst 30 %.
  • Beskriva vilken utrustning som kommer att krävas samt vilka krav som avses att ställas på fordonens system respektive de övervakande systemen. I detta ingår lösningar för kommunikation och kontroll, exempelvis hur kommunikation mellan fordon och tillståndsgivande myndighet kan gå till samt möjligheter för exempelvis kommuner att digitalt ”öppna” och ”stänga” vissa vägsträckor under vissa perioder för fordon som uppfyller definierade prestandaparametrar.

Kontakt:

Ingrid Nordmark
ingrid.nordmark@tfk.se
08 562 491 02

skarmavbild_2019-02-26_kl._11.51.36.png

 

Projektperiod:
2019-01-01 – 2020-01-31

Projektpartners:
Stockholms stad Trafikkontoret, Sveriges Åkeriföretag, Parator Industri, AB Volvo, CeDe Group, Transportföretagen