Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DELTA

DELTA är en pilot för anropsstyrd kollektivtrafik med mindre fordon som syftar till att studera och förändra människors beteendemönster kring delade fordon.
Photo by Luke Insoll on Unsplash

DELTA är ett fullskaligt projekt med beteendemässigt fokus kopplat till on demand-mobilitet i kollektivtrafik som syftar till att göra mobilitet social och introducera människor i Kista till möjligheten att dela resan. Projektet hanterar utmaningar kring samhället och resenärer, hållbart resande för miljövänliga städer och utökad kollektivtrafiktjänst utan förorening och ingen trängsel. Detta görs genom två utvalda fokus: användarupplevelse och integration till kollektivtrafik.

Vi vänder oss främst till två målgrupper - människor som arbetar i Kista Science City (norra Kista) och de boende i Kista (södra sidan) med syftet att integrera dessa och öka tryggheten i området. DELTA är ett av fler mobilitetsprojekt i Kista som syftar till att utveckla nya rörlighetsmönster genom att använda nya koncept, on demand-tjänster och genom att utveckla nya integrerade lösningar för kollektivtrafik som kan bli skalbara. Fordonen i DELTA kommer att kompletteras av andra fordonsflottor med olika nivåer av uppkopplad automatisering och andra uppkopplade tjänster i Ericsson Traffic Tower. 

Vi strävar efter att förbättra mobilitetstjänster i Kista-området och minska framtida användning av privatbilar (53%) för att frigöra nya områden för tillväxt. Vårt forskningsfokus är på konsumentupplevelsen och slutanvändarnas syn på hur ny självkörande kollektivtrafik ska se ut; effektiv, säker och rolig. Vårt ultimata mål är att göra ridesharing i autonom kollektivtrafik lika enkelt och bekvämt som att åka ensam. Nyckelord: on demand mobilitetstjänster, delad mobilitet, ridesharing, social integration

Projektperiod:
2020-02-01 - 2020-12-31 

Projektpartners:
Kista Science City, Keolis, Ericsson 

Kontaktuppgifter:
Sara Nozkova, sara.nozkova@kista.com