Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Datadriven styrning av mikromobilitet i det offentliga rummet

(2020-2021) Genom att bland annat analysera användning av och incidenter med elsparkcyklar syftar projektet till att öka kunskapen om deras roll och möjligheter i transportsystemet samt öka säkerheten och ordning kring dem.
E-scooters in a city. Photo by Mika Baumeister on Unsplash.

Genom projektet testas:

  • Att övervaka användning och incidenter med elsparkcyklar
  • Att analysera resdata för ökad kunskap om elsparkcyklarnas användning och möjliga roll i transportsystemet
  • Att skapa, publicera och upprätthålla regler och begränsningar för elsparkcyklar i det offentliga rummet
  • Att överföria digitala kartor och geostaket.

Mål

Att samla in och analysera data från operatörer med minst 500 elsparkcyklar i Stockholm. Utveckla stad och deltagande operatörer samt få bättre ordning på elsparkcyklarna.

Förväntade effekter och resultat

Ökad kunskap om elsparkcyklars användning, smart datadelning, digitaliserad reglering av elsparkcyklar och om möjligheter och begränsningar med geostaket. Att utveckla deltagande tjänsteleverantörer och stad. Mer ordning och reda bland elsparkcyklarna i Stockholm.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har fyra huvuddelar:

  • Inventering och formulering av stadens behov
  • Utveckling och testning av MDS API för att dela historisk resdata
  • Utveckling och testning av system för hämtning av resdata och bearbetning av data, för att skapa kunskap genom webbpaneler eller API
  • Digitalisering av information om trafikregleringar och -zoner och experiment med geostaket

Stockholms Stad kommer att uppmuntra alla elsparkcykeloperatörer som är aktiva i staden att tillhandahålla data via MDS och att testa att implementera det planerade policy-API:et.

Tidsperiod
Juni 2020 - november 2021

Kontakt
Helene Carlsson, Stockholms Stad
helene.carlsson@stockholm.se

Projektpartners
Stockholms StadVoiVianova