Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Autonomous Base Camp - ABC

(2017-2019) Autonomous Base Camp (ABC) bildades 2017, för att inom Drive Sweden kunna bana väg för självkörande skyttlar på den svenska marknader. Arbetssättet gick ut på att hjälpa städer, företag och samhällsaktörer att dra nytta av autonoma lösningar för första- och sista kilometrarna och tillsammans utveckla det nuvarande och framtida mobilitetssystemet. Projektet är nu avslutat.

ABC – ett stöd för utveckling

Vi samarbetade med organisationer, både offentliga och privata, i genomförbarhetsstudier och bistod intressenter i omfattande implementeringsprojekt. Vårt bidrag inkluderade alltifrån att "bolla idéer" till servicedesign, KPI-urval och utvärdering samt att utforma och söka kompletterande projekt. Med vår erfarenhet och breda samarbete inom marknaden för skyttlar hjälpte vi organisationer att komma i kontakt med många internationella operatörer och tillverkare.

Med ett tillämpat forskningsperspektiv stödde vi lansering och utveckling av behovsanpassade transporter med självkörande skyttlar, exempelvis till eller från arbete, köpcentrum, campus, sjukhus eller hem. Exempelvis genomfördes två demonstrationsförsök i Stockholm och Göteborg. 

ABC – för en stark marknadsutveckling

ABC genomförde marknadsutvecklingsworkshops med tillverkare, operatörer samt mjukvaru- och hårdvaruutvecklare av autonoma skyttlar och tillsammans med andra branschledare utredde vi nuvarande och framtida behov och kopplade ihop relevanta aktörer till färdplanen. Vi genomförde även intervjuer, marknadsanalyser och användarstudier för att utreda vad branschen behöver för att bli ännu mer relevant. ABC verkade inte bara för att existerande lösningar skulle implementeras - utan anpassning och framtagande av nya metoder för stark utveckling var också i fokus.

abc_bild.png

Tiden för småskaliga demonstrationer är över. Vi tror på att lära genom att göra – föreställa oss, testa och utvärdera skyttlar på varierande platser i hela Sverige för att nå en mer nyanserad bild av hur funktioner och fördelar förändras för olika användare, kunder och städer.

Vill du veta mer?

ABC drevs av forskningsinstitutet RISE Viktoria.
För frågor, vänligen kontakta teamledare Sigma Dolins: sigma.dolins@ri.se

Detta projekt är avslutat

Läs slutrapporten här

Våra samarbetspartnersskarmavbild_2018-12-02_kl._00.17.39.png

Period
2017-2019

Kontakt
sigma.dolins@ri.se