Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Autonoma transportsystem

För att autonoma fordon ska ha en framtida roll i stadsmiljö behöver tekniken och de tekniska systemen ge ett tydligt värde till användarna, i detta fall både städer och dess invånare. Autonoma fordon måste bli en resurs för staden och skapa värde i stadsmiljön.

Projektet handlar om att samarbeta brett kring stadens utmaningar och utifrån dessa hitta värden och en gemensam bild kring vad vi står inför. Ryggraden i projektet är genomförandet av fem co-creation lab, där varje tillfälle ägnas åt en specifik utmaning. För att ändå hålla det på en konkret nivå ska co-creation lab ta sig an utmaningar i form av konkreta problem i staden och utforska hur autonoma fordon kan bidra med lösningar till dessa, t.ex. tillgänglighet och parkering, godstransport, ökad integration. 

Metod

Själva co-creation lab är en heldagsövning med personer från näringsliv och akademi, liksom staden och andra offentliga verksamheter. Drive Sweden-nätverket är viktiga deltagare, liksom stadens planerande förvaltningar. 

Co-creation metoden kan användas för vidare arbete inom Drive Sweden med helhetssyn kring vad autonoma fordon och system kan bidra med i stad och till samhället.

Planerade resultat från co-creation lab

  • Gemensam och bättre helhetssyn på samspelet mellan fordon – it - system – stad och samhälle.
  • Identifiering av kunskapsluckor och kompetensbehov i och med SWOT-analyser.
  • Samverkan mellan olika aktörer och tekniker och branscher kring konkreta utmaningar.
  • Underlag till fortsatt arbete och projektförslag. 
  • Kommunikation

Ladda ner slutrapport här

rapport.png

Projektperiod
1 augusti 2016 – 31 mars 2017

Projektpartners
Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, SAFER, Chalmers Tekniska Högskola

Kontakt
Anna Svensson, anna.svensson@sbk.goteborg.se
Telefon: 031 368 18 48

Anna Nilsson-Ehele, anna.nilsson-ehle@chalmers.se
Telefon: 031 772 36 55