Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Automatiserade logistiktjänster

Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

För att kunna öka möjligheterna till planering och effektivisering krävs teknik för att hantera bland annat informationsflöden, samordning, styrning och övervakning av regelefterlevnad.

Projektet bedrivs av partners från näringsliv, akademi och myndigheter och är en förstudie som ämnar att identifiera effektiviseringsmöjligheter genom automatiserade logistiktjänster. 

Projekten kommer behandla följande frågeställningar:

 • Identifiering av konkreta logistik-case bestående av tjänster, funktioner, flöden och noder där det förväntas finnas stora effektiviseringspotentialer och som är specifikt intressant ur ett automationsperspektiv samt för kommande demonstrationsprojekt
  • Vilka vinster/nyttor finns av automatiserad och uppkopplad godstransport, och för vem? (Intressentanalys/affärslogik)
  • Hur ser kunskapsläget ut (identifiering av tidigare relevanta projekt och studier)
  • Hur ser marknadsutvecklingen ut för aktuella regionala och urbana godsflöden samt vilken samhällelig (bl a. trafik-) styrning kan förväntas?
 • Vilken typ av möjliggörande teknik finns, såsom
  • Automatiserad gods-/lastbärar-/fordonsspårning & styrning
  • Automatiserad hantering och transport (b.la. körning, lastning/lossning och lagring)
  • Automatiserad insamling av data (systematisering)
 • Vilka samarbetskonstellationer måste etableras för att få bärkraft i en automatiserad logistiktjänst?

Läs mer om projektet här

Period
​2017-2018

Finansiering: 
Projektet är 50% finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Project partners: 
Region Örebro län, Gävle kommun, DHL, Trafik Analys, Chalmers och Sweco.