Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI-driven mobilitet

AI erbjuder en enorm potential för att möjliggöra nya produkter och tjänster och för att effektivisera processer. Tack vare det kan AI vara drivande för att lösa samhällsutmaningar och för att stärka konkurrenskraften för företag och organisationer som anammar tekniken och tar sig an möjligheterna. AI-driven mobilitet agerar som en hängiven komponent för att accelerera de olika aktörernas användande av AI i det svenska ekosystemet för mobilitet.
Two persons standing by a road. Blurry lights from cars occupy their way. Photo: Erik Odiin on Unsplash

Genom att samla organisationer som arbetar med samhällsutmaningar och -behov, företag inom mobilitetssektorn och AI-experter och -evangelister, ges projektet AI-driven mobilitet stor potential att identifiera möjliga nya produkter, tjänster och processer samt effektivisera existerande processer.

AI-driven mobilitet kommer att utvecklas i nära samverkan mellan nyckelaktörer från alla delar av samhället och kommer att ledas gemensamt av Drive Sweden och AI Sweden.

Drive Swedens och AI Swedens mål och aktiviteter angränsar på flera vis varandra och genom att arbeta gemensamt skapar vi synergieffekter för alla inblandade, inte minst för partners och finansiärer. För att skapa ytterligare synergieffekter inom logistiksektorn så kommer CLOSER, den svenska samverkansplattformen för kunskap och innovation för ökad effektivitet för godstransporter, också att delta i projektet.

AI-driven mobilitets grundläggande syften är:

  • Att aktivt identifiera långsiktiga möjligheter för att lösa utmaningar i samhället och att stärka svenska företags konkurrenskraft
  • Att identifiera och förverkliga kortsiktiga möjligheter och use-cases för att utveckla och använda AI och att genom det accelerera implementationen av innovativa lösningar
  • Att stärka AI-kompetensen inom mobilitetssektorn och kunskapsdelningen mellan partners, projekt och aktiviteter
  • Att följa och kommunicera internationell praxis och framstående exempel och att etablera kontakter med ledande internationella miljöer samt att attrahera relevant kompetens för att stärka det svenska ekosystemet

Drive Sweden har undersökt hur AI kan bidra till visionen att "Sverige tar en ledande roll i att skapa framtidens mobilitetssytem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla" och tagit fram en AI-strategi.

Drive Swedens AI-strategi identifierar ett antal områden som kan utvecklas till ny forskning och nya innovationsprojekt och AI-drive mobilitet har som mål att förvandla dessa områden till konkreta projekt och lösningar. AI-strategin lyfter också ett generellt behov av att öka kunskapen om AI och understryker vikten av att se till systemperspektivet inom mobilitetsområdet, två perspektiv som också kommer att behandlas av projektet. AI-strategin, AI som en möjliggörare för säker och hållbar mobilitet, finns att läsa om här.