Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI Aware

AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att undersöka och testa central trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade fordon. Genom en gemensam molntjänst kommer vi att undersöka hur AI kan möjliggöra förutsägbar medvetenhet i ett Smart City-sammanhang.
A connected city.

Genom att samarbeta mellan trafikmyndigheter och -operatörer, leverantörer av kart- och platsdata och OEM-företag kan en ökad nivå av förutsägbar medvetenhet uppnås. Genom att sikta längre än att arbeta med realtidsdaata har projektet även potential att förutsäga och förhindra att en olycka inträffar. Den kollaborativa Drive Sweden Innovation Cloud-infrastrukturen kommer att användas för att kommunicera varningsmeddelanden och därigenom förhindra olyckor och faror.

Sammanfattning och slutsatser

Projektet har utforskat hur trafik- och vägrelaterad data kan analyseras med hjälp av AI-algoritmer för att identifiera vägar med förhöjd olycksrisk. Stora dataströmmar i realtid, såväl som stora historiska dataflöden har utvärderats av projektet och sedan använts för att förse AI-algoritmen med underlag. Möjligheten att omvandla enorma, men för närvarande underutnyttjade, dataflöden till specifika och kvantifierade olycksriskförutsägelser kan användas för proaktiv trafikledning som i slutändan kan förhindra att olyckor inträffar. Rätt utnyttjat kan detta innebära en enorm vinst i arbetet med att skapa ett säkrare trafiksystem och projektet har lagt grunden för att detta ska kunna ske.

Några av slutsatserna från projektet är:

  • Målet är att de koncept som utforskas i AI Aware-projektet ska leda till ökad trafiksäkerhet och på sikt att nollvisionen blir verklighet. En ytterligare, förväntad, effekt är ett generellt bättre trafikflöde, vilket kan ha positiva effekter för både den personliga hälsan, ekonomin och miljön.
  • AD Aware Central Traffic Control-systemet, utvecklat och förfinat genom en rad Drive Sweden-projekt, visade sig återigen vara ett mycket effektivt tekniskt ramverk för att dela data mellan olika typer av organisationer.
  • Integritetsskyddande- och GDPR-bestämmelser är viktiga faktorer som har stor inverkan på den data som görs tillgänglig för nya explorativa use cases.
  • Olycksriskvarningar som kanaliseras genom ett centraliserat trafikledningssystem och skickas till fordon för att undvika särskilt riskfyllda delar av vägarna har stor potential att förhindra olyckor.
  • Drive Sweden Innovation Cloud kan användas som en plattform som möter behoven hos producenter och konsumenter eller olika datatyper och tillhandahåller en uppsättning onlineverktyg och gränssnitt för visualisering.
  • Trafikolyckor inträffar ofta på samma vägavsnitt, det finns också samband med specifika tidsperioder. Dessa beroenden kan bli föremål för den fortsatta studien.
  • Det är nödvändigt att samla in data om trafikolyckor för efterföljande analys och identifiering av farliga mönster.

Projektparterna ser stor potential i den teknik som utvecklats i projektet och flera av dem planerar att fortsätta arbetet med att samla in, sammansmälta och analysera mer data samt att vidareutveckla modellerna och koncepten.

Projektfilm

Slutrapport

Detta projekt är avslutat, läs slutrapporten här

Tidsperiod
November 2020 - September 2022

Kontakt
Johan Amoruso Wennerby, Volvo Cars
johan.amoruso.wennerby@volvocars.com

Partners
Volvo Car Corporation (Koordinator), ZenseactCarmentaEricssonHERE TechnologyTrafikverketCity of Gothenburg