Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Affärsmodeller för robotaxi

Detta projekt avser att undersöka i vilka fall som en flotta av robotaxis kan vara ett alternativ för vissa typer av kollektivtrafik i Sverige. För att robotaxis ska fungera som koncept och introduceras på våra gator krävs bland annat en djupare förståelse kring utmaningar kopplade till lagrum och affärsmodeller samt vilka faktorer som kan främja utvecklingen. Projektet kommer att samla nya lärdomar kring detta i en handbok.
Cars at night. Photo: Marc-Olivier Jodoin at Unsplash.

Syfte och mål

Projektet avser att undersöka i vilka typer av användningsfall som en flotta av robotaxis skulle vara ett alternativ för vissa former av kollektivtrafik i Sverige. För att göra detta krävs fördjupad förståelse i form av ett strategiskt ramverk för att förstå vilka förutsättningar och faktorer som driver alternativt hindrar utveckling och hållbar drift av robotaxi för svenska förhållanden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att skapa en verktygslåda som kan bidra till arbetet att skapa förutsättningar för nya mobilitetslösningar baserat på ett effektivt, uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Denna verktygslåda kan nyttjas av flera intressenter, exempelvis fordonstillverkare, städer och regioner, samt myndigheter och forskningsfinansiärer.

Planerat upplägg och genomförande

  • Utveckla strategiskt ramverk
  • Fallstudie Göteborgs Stad. Tillämpa ramverket för att bedöma förutsättningar och tidsramar för kommersialisering av Robotaxi
  • Samverkan med relevanta aktörer nationellt och internationellt.

Tidsperiod
November 2020 - Augusti 2021

Kontakt
Erik Wetter, Handelshögskolan i Stockholm
erik.wetter@hhs.se

Partners
Handelshögskolan i Stockholm, Trafikverket, Göteborgs stad, CEVT