Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AD Aware Traffic Control

Projektet hanterar en digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden. Inom projektet kommer utredas möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter mm).

Projektbeskrivning

Målet med projektet var att definiera och föreslå ett molnbaserat system för trafikkontroll av automatiserade fordon med fungerande gränssnitt för fordon, vägmyndigheter och stadsmyndigheter samt tillhörande informationsflöden för uppkopplade fordon. Dessutom föreslog projektet lösningar på nödvändiga tjänster för trafikkontroll och informationsutbyte.

Funktionalitet för dynamisk reglering med hjälp av beslutsstödsmodeller för enskilda självkörande fordon utvecklades med gränssnitt som gav möjligheter att stänga vägar, ge dynamisk vägledning och hantering av nödsituationer.

Det huvudsakliga resultatet från detta projekt var en demonstration av systemet som hölls på Lindholmen Science Park i juni 2017. Denna demonstration visade informationsflödena från bilen till molnet, till en Central Traffic Control-plattform och tillbaka igen, liksom informationsflöde till den centrala trafikstyrningen från vägmyndigheten. Projektet använde och byggde på en hel del av den redan existerande molninfrastrukturen som utvecklats för Drive Sweden-initiativet.

aware_mocell.png

Systemkonceptet hade en tydlig nationell och internationell räckvidd och därmed i förlängningen vara användbart för piloter i alla delar av landet, samt piloter internationellt för självkörande fordon. Projektet baserades på investeringar som redan är gjorda inom ramen för pågående projekt och program, som t.ex. Drive Sweden och Drive Me.

Slutrapport

Projektet är avslutat, läs slutrapporten här
Projektets efterföljande arbeten ledde även till denna rapport

Projektperiod
2017-09-01 - 2018-12-14

Kontakt
Kristian Jaldemark, Carmenta
kristian.jaldemark@carmenta.com

Projektpartners
Volvo Car CorporationEricssonCarmentaTrafikverketGöteborgs Stad