Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Organisation

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet.

Vision

Drive Sweden driver utvecklingen mot ett transportsystem baserat på automation, digitalisering och ’tjänstefiering’; och som skapar ett hållbart samhälle och stärker svenskt näringsliv.

Uppdrag

 • Drive Sweden är en katalysator & magnet för projekt och andra aktiviteter inom området.
 • Drive Sweden jobbar med en helhetssyn på fordonsautomation och har ett nära samarbete mellan industri, akademi och myndigheter som gör satsningen unik.
 • Drive Sweden säkerställer världsledande projekt och kompetens.
 • Drive Sweden har en tydlig koordinerande roll för nationella aktiviteter och en god överblick av alla relevanta projekt, även internationellt
 • Drive Sweden samverkar med samhällets alla aktörer för att förbereda nästa generations mobilitet (inkl. finansiering, regelverk, integritet, säkerhet och teknik).

Programmets styrelse

Drive Sweden styrelse valdes på årsstämman den 1 februari 2017.

 • Catharina Elmsäter-Svärd (ordförande)
 • Agneta Wargsjö, Trafikverket
 • Gerhard Wennerström, Samtrafiken
 • Jacob Gramenius, Transportstyrelsen
 • Jenny Lindqvist, Ericsson
 • Karl-Henrik Johansson, KTH
 • Mattias Lundberg, Stockholms stad
 • Niklas Gustavsson, Volvo Group
 • Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park
 • Thomas Ekman, Cabonline
 • Tord Hermansson, Volvo Cars
 • Urban Karlström, Forum för transportinnovation

Programkontor

Den dagliga verksamheten utförs av programkontoret som leds av programansvarig med stöd av personer från partnerorganisationerna. Du kan kontakta samtliga medlemmar i programkontoret via maillänk nedan.