Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vision och mål

Photo by Florian Steciuk on Unsplash

Drive Swedens vision är att Sverige tar en ledande roll i att skapa framtidens mobilitetssystem för människor och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla.

Målet är att gemensamt skapa förutsättningar för, samt utveckla och demonstrera, nya mobilitetslösningar för människor och gods som möjliggörs genom ett effektivt, uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem.

Syftet med detta är att skapa ett mer hållbart samhälle och därmed också kraftfullt bidra till de transportpolitiska målen.

För att få detta att hända krävs ett aktörsövergripande arbete mellan näringsliv, samhällsaktörer och akademi och Drive Sweden är idag ett omfattande ekosystem med ca 150 partners och därutöver ytterligare ett stort antal projektpartners som tillsammans bidrar till Drive Swedens vision och mål.

Drive Swedens arbete följer vår Effektlogik, som du kan se här

Här hittar du alla Drive Swedens partners

Här hittar du filmmaterial från Drive Sweden