Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Så här kan du engagera dig

Photo by Clint Adair on Unsplash

För att kunna ställa om transportsystemet till ett uppkopplat, automatiserat och hållbart transportsystem krävs samarbete mellan en rad olika aktörer. Drive Sweden är ett ekosystem av cirka 150 aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar.

Hur kan jag bidra? 

Bli medlem i Drive Sweden

Inom Drive Sweden samarbetar över 150 medlemsorganisationer från näringslivet, samhällssektorn och akademin. De är engagerade i programmets utveckling på olika sätt, bland annat genom bemanning av Programkontoret eller styrelse, strategiska projekt, rösträtt på årsstämman samt i utvecklingen av programmets temaområden och dess innehåll. Som partner kan man även gå med i Drive Sweden SME Platform som stödjer SME:er i arbetet för smart mobilitet.

Kontakta programoffice@drivesweden.net för mer information och ansökningshandlingar.

Se Drive Swedens partnerskap här.

Ansöka om projektstöd

Drive Sweden har regelbundna utlysningar av projektmedel där projektkonsortier kan ansöka om finansiering för innovativa projekt och lösningar som bidrar till Drive Swedens vision och mål. Utlysningarna annonseras här och du kan läsa mer om aktuella och tidigare projekt här.

Ta del av omvärldsbevakning och nyheter

Drive Sweden ger ut ett internationellt omvärldsbevakningsbrev som kommer varje fredag med det senaste inom mobilitet. Vi har också ett nyhetsbrev för att du ska hålla dig uppdaterad om kommande event, resultat från projekt, utlysningar med mera. Vi kommunicerar också via Linkedin och Twitter.

Event

Vårt största event är Drive Sweden Forum som arrangeras två gånger per år, ett i början av året och ett i början av hösten. Vi ger också möjlighet till mer fokuserade nätverk och diskussioner i våra temaområdesmöten som arrangeras regelbundet. 

Se alla våra event här