Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Drive Sweden Framtidsutblick

A screenshot of our outlook.

Drive Sweden har utvecklat en ”framtidsutblick” som visar vad vi gemensamt tror kommer att hända i framtidens transportsystem fram till 2030.

För att nå vår vision är det nödvändigt med en stegvis förändring. Insatser inom tjänsteutveckling, nya affärsmodeller, digital infrastruktur, samhällsutveckling, policyförändringar, medborgarengagemang, fordon och transportsystemforskning behöver genomföras på ett integrerat sätt som garanterar att Sveriges framtida mobilitet är hållbar, säker och effektiv samtidigt som den är attraktiv och tillgänglig. Dessutom är involvering av slutanvändarna helt avgörande.

Under de kommande åren kommer denna utblick att uppdateras regelbundet när vi följer upp hur utvecklingen går framåt.

Se vår framtidsutblick här