Skip to main content

Volvo Cars sätter människan i centrum vid utvecklingen av självkörande bilar

Tuesday, January 10, 2017

Familjen Hain från Göteborg är de första som har valts ut för att delta i ett forskningsprogram där autonom körning testas i verkligheten – i verkliga bilar och i verklig trafik - i Drive Me projektet.

Drive Me-projektet är ett kollaborativt forskningsprogram som består av flera aktörer från den offentliga respektive den privata sektorn samt den akademiska världen. Det är förmodligen det mest avancerade, ambitiösa och omfattande projektet där autonom körning testas i verkligheten. I projektet kommer upp till 100 autonoma bilar att testas på vägarna runt Göteborg. Bilarna kommer att köras av verkliga personer och i verklig trafik under 2017. Projektet är tänkt att utökas till att omfatta även andra städer världen över inom en snar framtid.

Läs hela pressmeddelandet från Volvo Cars här