Skip to main content

Vinnova medverkar i en utlysning inom Eurostars

Tuesday, September 4, 2018

Detta är ett nytt erbjudande som vill uppmuntra till innovationssamarbete mellan Sverige, Sydkorea och Finland. I just denna utlysning är inriktningen smart mobilitet, smart industri, cirkulär ekonomi, smart hälsa och smart energi.

Marknadsnära samverkansprojekt inom alla tekniska områden där projektet leds av ett forsknings- och innovationsdrivande mindre eller medelstort företag (SMF) kan söka.

Läs mer om erbjudandet

Sydkorea kommer med en delegation av företag den 4 oktober till en stor Eurostarskonferens och matchmaking event i Rotterdam som Vinnova är med och arrangerar. Det finns möjlighet för svenska SMF att söka resebidrag för att åka till konferensen, mer info finns i utlysningstexten under rubriken ”Mer information om erbjudandet”. Många företag från andra Eurostarsländer kommer också att vara på plats i Rotterdam.

Läs mer (Eng)

Vinnova arrangerar ett informationsmöte den 14 september för att informera om Eurostarsprogrammet, utlysningen med Sydkorea/Finland samt konferensen i Rotterdam. Mötet kommer att webbsändas för de som inte kan vara med på plats.

Läs mer