Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VIDEO: Städers arbete med kombinerad mobilitet

Den 27 april arrangerade vi ett webbinarium om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar. Tillsammans med K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och IUS Innovation lyfte och diskuterade vi nuläget i Sverige, goda exempel och vad som behöver göras för att accelerera utvecklingen.

Sofia Löfstrand, som drev MaaS-projektet LIMA inledde med att presentera lärdomar från projektet och peka på knutar som behöver lösas upp för att kombinerad mobilitet ska bli ett vanligare inslag i Sverige. Patrik Westræus, IUS Innovation, presenterade sedan en omvärldsspaning med goda exempel från olika länder i Europa och Sverige.

Därefter följde ett panelsamtal mellan presentatörerna, Tommy Vestlie från IUS Innovation, Carl-Martin Vikingsson från Drive Sweden och Elias Arnestrand, K2.

Webbinariet förljdes av en workshop där konkreta steg framåt diskuterades mellan relevanta aktörer.