Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Video: NordicWay 2 Swedish Pilot Showcase

NordicWay 2 närmar sig slutfasen av projektperioden och resultaten från den svenska delen av projektet presenterades under ett digitalt event 23 oktober. Se webbinariet här!

Den 23 oktober anordnade NordicWay 2, ett samarbetsprojekt mellan Danmark, Finland, Sverige och Norge med representanter från både näringsliv och myndigheter, en showcase där resultat från projektet visades upp.

Det övergripande målet med NordicWay är att bidra till harmoniseringen av tjänster i samarbetande intelligenta transportsystem (C-ITS) som huvudsakligen använder sig av mobila nätverk för uppkoppling mellan fordon och molnbaserad datahantering mellan olika aktörer. Projektet syftar också till att bidra till utvecklingen av digital infrastruktur som kan förbereda våra transportsystem för uppkopplade och autonoma fordon.

I Sverige har flera C-ITS-tjänster testats och utvärderats – samtliga kopplade till en gemensam nod. De tjänster och use cases som valts ut har gjorts så då de tros kunna bidra till ett mer effekivt transportsystem med lägre utsläpp och ökad trafiksäkerhet:

  • Emergency Vehicles Approaching warnings 
  • Connected traffic signals with information on: Time to Green, Green Light Optimal Speed Advisory, Signal Priority Request for designated vehicles (e.g. public transport)
  • Dynamic Access Control of Designated Infrastructure
  • Dynamic Environmental Zones 
  • Road Works Warnings

Se resultat och mer i videon ovan.

Projektet är delfinansierat av EU genom the Connecting Europe Facility programme (CEF). Projektet startades 2017 och kommer att avslutas i december 2020.

Läs mer på nordicway.net