Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VIDEO: Lunch & Learn – Different impacts of shared and autonomous vehicles

Den 9 december arrangerade Drive Sweden ett Lunch & Learn ihop med Trivector och Göteborgs stad, under vilket deltagarna fick ta del av lärdomar från projektet Eldsjäl. Resultaten som presenterades inkluderade olika scenarier på vilken effekt delade självkörande fordon kan komma att ha på transportsystemet.

Allt eftersom trafiksituation i större städer blir allt mer ansträngd, som en följd av snabbt växande antal invånare, fler transporter av människor och gods och ökad konkurrens om det offentliga rummet, blir utmaningarna för städerna fler. Samtidigt ökar behovet av att begränsa trafikens inverkan på klimatet. Hur ska Göteborg och andra växande städer kunna erbjuda effektiva mobilitetslösningar och samtidigt förespråka hållbart resande?

I projektet Eldsjäl har olika deltagande parter genomfört trafikanalyser och hållit dialoger med användare för att få in data till simulationer för hur trafiken kan påverkas i Göteborg, Mölndal och Partille. Resultaten lyfter vikten av hur olika mobilitetskoncept bör appliceras för att de tillsammans ska kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem.

Under eventet gick Fredrik Larsson från Göteborgs Stad och Lennart Persson från Trivector igenom flera av de olika scenarier de fått fram. Josephine Darlington modererade eventet.

Projektet Eldsjäl avslutades tidigare i år, läs mer om projektet och hitta slutrapporten här.