Skip to main content

VIDEO: Klimatsmart Mobilitet 2030

Thursday, June 23, 2022

De tekniska lösningarna för att ställa om till klimatsmart mobilitet finns redan, men hur gör vi för att snabba på spridningen av dem? Under årets samlingsevent för Klimatsmart Mobilitet 2030, som ägde rum 14 juni under H22 i Helsingborg, samlades en rad nyckelaktörer som på olika sätt arbetar med frågan. Det handlade bland annat om mobiltetshubbar och delad mobilitet, vem som äger olika frågor och städers arbete med klimatomställningen.

Viable Cities mission är klimatneutrala och hållbara städer till år 2030 och Drive Swedens vision är att skapa hållbara och säkra mobilitetssystem för människor och gods som är tillgängliga för alla. Inom Klimatsmart Mobilitet 2030 samlar vi våra organisationer och möjligheter för två olika ekosystem att finna varandra och nya vägar framåt för att driva på utvecklingen av hållbara initiativ.

Den 14 juni höll vi vårt andra gemensamma event, under H22 i Helsingborg. Vi utforskade omställningen till klimatsmart mobilitet i städer med hjälp av utblickar, panelsamtal och inspirerande exempel.

Under förmiddagen hölls ett publikt event som sedan följdes av olika workshoppar. Agendan för det publika eventet såg ut som följer:

  • Viable Cities, Drive Sweden och Helsingborgs stad hälsar välkommen
  • Utblick – Hur ligger vi till i arbetet för klimatsmart mobilitet? – introduktion till temat
  • Klimatneutrala Helsingborg 2030 – en inblick i stadens arbete
  • Omställning till framtiden klimatsmarta transporter – hur ska det gå till?
    • Block 1: Delade och kombinerade persontransporter – i staden och på landet
    • Block 2: Effektiva och klimatsmarta godstransporter
  • Reflektioner
  • Insikter och nästa steg med Viable Cities, Drive Sweden och Helsingborgs stad

Se hela eventet i videon!