Skip to main content

VIDEO: Kan ett nationellt biljettsystem bidra till framväxten av nya mobilitetstjänster?

Tuesday, May 24, 2022

Vad skulle Trafikverkets nya uppdrag att föreslå stöd till samordnade biljettsystem kunna mynna ut i? Tillsammans med en rad initierade aktörer tittade vi under ett event närmare på vad som är möjligt kring biljettsystemen idag och vilka möjligheter som kan öppnas upp vid förändringar.

Eventet arrangerades av Drive Sweden, K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och Svensk Kollektivtrafik och till sin hjälp deltog följande personer och organisationer:

 • Lars Backström, Västtrafik
 • Anna Sjögren, Trafikverket
 • Clas Roberg, Trafikverket
 • Elias Arnestrand, K2
 • Gerhard Wennerström, Samtrafiken
 • Malin Andersson, Drive Sweden
 • Johan Wadman, Svensk kollektivtrafik
 • Sofia Malander, Östgötatrafiken
 • Håkan Karlsson, Trafikförvaltningen Region Stockholm
 • Niklas Sandgren, Skånetrafiken
 • Robin Eriksson, Cogo
 • Erik Bergqvist, Voi
 • Petra Axelsson, Nobina
 • Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik (moderator)


Eventet sändes den 20 maj 2022.