Skip to main content

VIDEO: Insikter från införandet av tredjepartsförsäljning av kollektivtrafikbiljetter

Wednesday, Mars 29, 2023

Det här Lunch & Learn webinariet handlade om hur det gick när Trafikförvaltningen i Stockholm (SL) och Västtrafik öppnade upp sina system för att låta andra parter sälja deras kollektivtrafikbiljetter digitalt. Nu kan du se inspelningen av mötet. 

Under 2022 genomförde Expedition Mondial ett projekt med syfte att kartlägga framgångsfaktorer och utmaningar för att möjliggöra införande av digital hantering av kollektivtrafikbiljetter. Kartläggningen gjordes bland annat genom djupintervjuer med SL, Västtrafik och aktörer som säljer biljetter. Vid Drive Sweden's Lunch & Learn presenterades sammanställningen av analyserna och projektdeltagarna delade också med sig av erfarenheter och lärdomar från projektet. 

Ta del av presentationen (pdf)

Presentatörer:
- Sara Othman, tjänstedesigner, Expedition Mondial
- Felicia Palmqvist Nordling, tjänstedesigner, Expedition Mondial

Efter presentationen diskuterade bland annat Peter Rosenberg, affärsutvecklare, Västtrafik, Håkan Karlsson, projektledare, Stockholms Trafikförvaltning samt Audun M. Solheim, strategi- og utviklingssjef vid Kolumbus www.kolumbus.no vilken utveckling som behövs för att öka takten för att möjliggöra tredjepartförsäljning. Samtalet modererades av Jens Tångefjord, affärsutvecklare vid Svensk kollektivtrafik.

Ta del av slutrapporten. (pdf)