Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

VIDEO: Elsparkcyklar - en del av morgondagens hållbara transportsystem?

Hanteringen av dagens elscootrar ger oss viktiga ledtrådar till hur vi kan använda offentlig-privat samverkan och nya, delade lösningar för att bygga morgondagens hållbara transportsystem. Därför anordnade Drive Sweden den 4 april 2022 en rundabordskonferens om hantering av mikromobilitet med syftet att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av mikromobilitet i städer.

Att kraftigt minska utsläppen från transporter är avgörande för att klara klimatmålen. Nya, delade mobilitetstjänster kommer vara en viktig komponent i omställningen och mikromobilitet är ett bra och tydligt exempel på en ny mobilitetstjänst som på bara ett fåtal år fått stor spridning globalt och i Sverige. Privata operatörer bygger upp tjänster på kommersiella grunder som kunderna uppskattar. Samtidigt försöker myndigheter, kommuner och polis med stöd av lagar och regelverk sätta ramarna för marknaden och styra mot samhälleliga mål.

Utmaningarna för området är flera och den 4 april bjöd vi in till ett rundabordssamtal för att sprida framgångsrika metoder och etablera samverkan för en bättre integrering av mikromobilitet i städer. 

Under eventet presenterades resultat från svensk forskning och goda exempel från städer i Europa och Sverige. Efteråt följde samtalsledda kunskapsutbyten mellan kommuner, forskning, operatörerna och andra aktörer. En sammanfattning av dessa samtal ges i slutet av filmen. 

Här kan du ta del av de presentationer som gjordes under dagen samt en sammanfattning av vad som sades under workshoppen.

Presentationerna i filmen är:
Micromobility, Equity and Sustainability. Summary and Conclusions (in English), Tatiana Samsonova, International Transport Forum, ITF
Reglering av elsparkcyklar i Norge, Nils Fearnley, Transportøkonomisk institutt, Norge
Mikromobilitet – Dagens regelverk, Jenny Lundahl, Susanne Stenberg, RISE
Traffic safety research on micro mobility, Marco Dozza, SAFER/Chalmers
Digital infrastruktur för elsparkcyklar genom MDS, Kent Eric Lång, RISE
Strategier för att hitta rätt storlek på flottan, Linus Eriksson Noren, Vianova
Goda exempel på arbetssätt i Stockholm, Johan Sundman, Trafikkontoret Stockholm
Med rätt reglering, är delad mikromobilitet nyckeln till hållbara städer? Dan Nerén, Tier Mobility​Sammanfattning av rundabordssamtal