Skip to main content

Vetenskapsradion lyfter Drive Sweden rapport om AD

Tuesday, Juni 4, 2024

Den 30 maj sände Vetenskapsradion i Sveriges Radios P1 ett reportage om självkörande bilar och varför det tagit längre tid än väntat att rulla ut dem. I reportaget intervjuas Felix Andlauer från MobilityService om en rapport han skrivit för Drive Sweden.

Bilar i kö

Felix Andlauer har tillsammans med Adam Laurell från nätverket MobilityService nyligen färdigställt en rapport för Drive Sweden om utvecklingen av självkörande fordon. Syftet med rapporten har varit att ge en bred översikt över olika AD-relaterade aspekter och göra kopplingar mellan olika områden synliga. 

I reportaget framhåller Felix Andlauer hur den självkörande tekniken kommer att bana väg för mer delad mobilitet. Potentialen att dramatiskt ändra på hur vi använder och ser på bilar är stor. 

— Det största medvärdet i autonoma fordon ligger egentligen i mobilitetstjänster i ett definierat område. Man säger till sina kunder att ”ok du behöver inte äga en egen bil, vi erbjuder mobilitet som tjänst. Det användningsområdet kommer snart att vara väldigt intressant, säger Felix Andlauer i reportaget.

I rapporten Analys av försenad uppskalning av autonoma fordon pekar Felix Andlauer och Adam Laurell på två huvudorsaker till att genomslaget för självkörande bilar dröjt. Dels handlar det om komplexiteten i frågan och att den kräver att flera olika discipliner kopplas samman, dels om att det idag inte finns något självkörande fordon som designats för delade resor.

— För att autonoma fordon verkligen ska uppnå sin marknadspotential så måste de vara delade, alltså man måste få folk att dela sina resor, och det sker helt enkelt inte i vanliga personbilar eftersom de är väldigt obekväma att dela med främlingar, säger Felix Andlauer till Vetenskapsradion.

Man pekar på digitala ikoner av kartor, stoppljus, fordon

Analys av försenad uppskalning av autonoma fordon

Trots att ämnet har funnits på dagordningen under lång tid och ambitiösa tillkännagivanden från branschens tungviktare har den omfattande implementeringen av autonoma fordon ännu inte skett - så...