Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Utlysning - Banbrytande idéer inom industriell utveckling

I en ny utlysning från Vinnova finansieras hypotesprövningar eller förstudier för att testa banbrytande idéer. Syftet är att organisationer ska kunna testa idéer som kan få stor betydelse för industrins utveckling men där risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering.
Bild: Mikael Kristenson/Unsplash

Vinnova har en ny utlysning inom avdelningen Industriell utveckling. Utlysningen är bred och man kan söka inom alla olika delområden inom industriell utveckling. Det går att söka bidrag för genomförande av en hypotesprövning, förstudie eller test av en idé som är banbrytande dvs en teknologi, metodik, eller strategi som kan radikalt påverka ett område inom industriell utveckling. Projekt kan leda till radikalt förnyade värdekedjor, material, produktionssystem, produkter, tjänster, metoder eller strategier inom svensk industri.

Praktisk information:

  • Man kan söka upp till 500.000 kronor i bidrag.
  • Vinnova kräver ingen medfinansiering men det kommer att krävas att man i ansökan motiverar varför just denna idé inte skulle kunna köras inom ett ordinarie erbjudande där medfinansiering krävs, t.ex. att det är svårt att få företag att satsa då idéerna är för högrisk eller nyskapande.
  • Projekttid upp till 12 månader och projekten måste starta innan slutet på 2018.
  • Man kan söka i konsortium eller som ensam sökande.
  • Utlysningen stänger 2 oktober.

Länk till utlysningssidan