Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Upplevd trängsel mäts med hjälp av smartphone-app

Att det kan vara trångt i kollektivtrafiken är ingen nyhet. Men med Coronaviruset har frågan om trängsel blivit ett hett samtalsämne. Nu drar Karlstadsbuss igång en pilot inom projektet ”Välkommen Ombord” som gör det möjligt för resenärerna att rapportera in hur de upplever trängseln under sin bussresa.
A bus in traffic, with a picture of the QR code and message to the travelers pasted in. Photo: Karlstadsbuss.

– Vi gör det enkelt för våra resenärer att återkoppla till oss. Vi har satt upp QR-koder i Karlstadsbuss snabbussar, där de snabbt och smidigt kan skanna och rapportera in sin upplevelse via en app. Rapporteringen är helt anonym, säger Elin Åberg, CRM-projektledare på Karlstadsbuss. 

Appen för inrapportering möjliggör för resenärer att genom en barometer samt meddelandefunktion, rapportera in hur de upplever tryggheten i relation till trängsel under sin resa. Inrapporteringen är utformad för att ta in information kring hur externa faktorer påverkar resenärernas upplevda trygghet, så som trängsel vid busshållplatser, perronger eller av- och påstigning. Lösningen kan ses som ett värdefullt komplement till befintlig APC-data (automatisk passagerarräknare), för att möjliggöra proaktiva åtgärder av trängselsituationer. 

Datan samlas i en molnbaserad plattform utvecklad av techföretaget Veridict, via krypterad kanal från användarnas smartphones. Karlstadsbuss får då en helhetsbild av hur resenärerna upplever trängseln i realtid på olika geografiska platser i trafiken.  

– Appen kan användas med avseende på andra feedbackområden och möjliggör för trafikhuvudmannen att skapa en dynamisk dialog med sina resenärer och bidra till ökad trygghet i dessa tider, säger Daniella Matts, kommunikationsansvarig på Veridict. 

Välkommen Ombord är ett projekt inom ramen för Drive Sweden och pilotprojektet är ett av flera under projektets gång. Huvudsyftet för projektet är att arbeta med crowdsourcing för morgondagens kollektivtrafik och kombinerad mobilitet, då aktiv resenärsmedverkan är central för bibehållandet av kollektivtrafikens konkurrenskraft samt för integration mot kompletterande transporttjänster. Projektet koordineras av Veridict och deltar gör även Keolis, RISE, Skånetrafiken, Trafikverket och Region Värmland.

Läs mer om projektet här