Skip to main content

Två nya styrelseledamöter

Thursday, December 22, 2022

Vi välkomnar nu två nya medlemmar till Drive Swedens styrelse: Sara Bergendorff från Stockholms stad och Petra Wermström från Transportstyrelsen. Vi ser fram emot att arbeta med och lära av er!

Sara Bergendorff och Petra Wermström. Foto på Wermström: Transportstyrelsen.

Sara Bergendorff och Petra Wermström. Foto på Wermström: Transportstyrelsen.

De styrelseplatser som de fyller var inte aktuella för omval vid den kommande årsstämman. Platserna skulle komma att stå tomma 2023 på grund av att tidigare representanter lämnar sina tjänster.

Sara Bergendorff, enhetschef på trafikkontoret i Stockholms stad, ersätter Mattias Lundberg som lämnar Stockholms stad för en ny tjänst på Trafikverket.

Petra Wermström, direktör väg och järnväg på Transportstyrelsen, ersätter Jacob Gramenius som går i pension vid slutet av året.

När vi välkomnar Sara och Petra vill vi också tacka Mattias och Jacob för alla deras värdefulla bidrag till Drive Sweden genom åren.