Skip to main content

Trafikflöden och självkörande fordon - Drive Me försökssträcka

Monday, Juli 2, 2018

Nu kan du ta del av en analysrapport upprättad inom ramen för Drive Me ADEST innan de planerade fältförsöken med självkörande Volvobilar.

Fokus i denna rapport ligger på trafikflöde och vägnätets kapacitet, samt hur dessa kan komma att förändras vid introduktion av autonoma fordon. 

Rapporten finns på Trafikverkets hemsida.

Till rapporten