Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Tätare samarbete mellan Drive Sweden och Silicon Valley startat vid Nordic Future Mobility Summit i Palo Alto

Utvecklingen i Silicon Valley inom området transport och mobilitet påverkar på många sätt de nordiska länderna. En väsentlig faktor i denna förändring är de höga och globala ambitionerna från aktörer från Silicon Valley. Från 13-17 januari organiserades Nordic Future Mobility Summit av Nordic Innovation House, Stanford University och Vinnova och Drive Sweden var en av medarrangörerna.

Cirka 200 deltagare samlades under de tre dagarna och mer än 80 talare och paneldeltagare samlades för att diskutera framtidens mobilitet, digitalisering, logistik, AI och mycket mer.

Som en del av konferensen arrangerades ett kunskapsutbytesprogram av Elias Arnestrand på Drive Sweden/Nordic Innovation House med fokus på datadelning inom kollektivtrafik och mikromobilitet. 15 nyckelpersoner från främst offentliga organisationer i Sverige, Danmark, Norge och Finland deltog.

Syftet med programmet var att underlätta kunskapsdelning mellan nordiska aktörer inom kollektivtrafik och offentliga aktörer i området kring San Fransisco. Man försökte också skapa förståelse för den pågående utvecklingen bland teknikföretag i Silicon Valley och relationer mellan de drivande parterna.

– Under en rundtur träffade delegationen ett antal intressenter i Kaliforniens ekosystem. Resan fokuserade på datadelning och dess konsekvenser för offentliga organisationer i Norden och vi fick en inblick i hur offentliga aktörer inom området arbetar med datadelning, säger Elias Arnestrand.

Pernilla Bremer på Transportstyrelsen deltog i programmet och på frågan vad hon har lärt sig och tar med sig hem till Sverige svarar hon att hon, förutom ny kunskap, kommer att få nya perspektiv och kontakter:

– Mikromobilitet och datadelning är områden där vi verkligen behöver mer kunskap och det är viktigt att uppleva hur det ser ut i praktiken i ett land som ligger före oss i dessa frågor. Att vi samtidigt kunde diskutera detta med andra nordiska länder gav ytterligare en dimension.

I samband med konferensen tillkännagavs att Drive Sweden nu blir partner i Nordic Innovation House.

För Vinnova är mobilitet ett prioriterat område. Mycket ny kunskap utvecklas från Silicon Valley, till exempel när det gäller AI och digitalisering, men också via teknik-jättarna som är baserade i området. Detta påverkar oss som individer dagligen, även när det gäller mobilitet.

– Vi arbetar med att stimulera innovation och samarbete mellan Sverige och Silicon Valley, därför är vi mycket glada över att Drive Sweden, som är en ledande innovationsmiljö i Sverige när det gäller mobilitet, väljer att jobba ännu närmare Nordic Innovation House. Vi ser fram emot ännu fler gemensamma aktiviteter i framtiden, säger Inger Gustafsson, chef för Vinnova i Silicon Valley och gästforskare vid Stanford University.

– Vårt medlemskap ger våra medlemmar, förutom ett enormt nätverk och värdefulla kontakter, tillgång till Nordic Innovation House-kontoret om de är på tillfälliga besök. Det finns samarbetsytor både i San Fransisco och Palo Alto, säger Sofie Vennersten, programchef för Drive Sweden.