Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Sök finansiering - Kombinerad mobilitet som tjänst

Har du en bra idé för att utveckla transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster? Har du säkrat att ni kan agera återförsäljare av kollektivtrafikresor? Då kan du söka finansiering för att testa eller utvärdera din lösning. I det här erbjudandet finansieras projekt som ska bidra till framtidens hållbara transporter.
Bild: Jon Flobrant

Målet är att utlysningen ska:

  • Möjliggöra fler kombinerade mobilitetstjänster som inkluderar kollektivtrafikens utbud.
  • Stödja framväxten av tjänster inom kombinerad mobilitet (KM) genom att möjliggöra test och validering av dessa tjänster under verkliga förhållanden och med verkliga kunder.
  • Skapa förutsättningar för marknadsintroduktion av nyskapande tjänster på sikt.
  • Verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering.
  • På längre sikt bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i Sverige.

Utlysningen är nu öppen och du kan söka mellan 29 maj - 23 oktober.

Läs mer på Vinnovas hemsida