Skip to main content

Smart tjänst för enkla och hållbara resor till och i jobbet

Friday, April 12, 2019

På det senaste Lindholmen Connected och under ett öppet hus-event har det funnits möjligheter att lära sig mer om LIMA - ett mobilitetsprojekt för alla som jobbar på och i närheten av Lindholmen.

I en pilot, som samlar olika transportslag och parkering i en smart tjänst, är LIMAs syfte att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad.

Marianne Kohr som bor i Eriksberg var en av öppet hus-besökarna och tycker att LIMA är ett väldigt bra initiativ.

-Det här är bra för miljön. Det fungerar inte att alla människor har en egen bil och med denna tjänst har man möjlighet att låna bil och ha tillgång till flera olika transporter. Det är också bra om företagen kan erbjuda denna tjänst till sina anställda.

En av alla projektpartners är Ubigo som var med tidigt och tog fram idéer för LIMA och utvecklar tjänsten som skall testas. En tjänst för privatkunder är redan i drift i Stockholm.

Markus Aarflot, Affärsutvecklare på Ubigo, var på plats på LIMAs öppet hus.

-Vi kommer att stå för integrationen av alla tjänster, inklusive den app som de anställda använder i sitt resande, både privat och i tjänsten. Det bästa sättet att få människor att ändra sitt beteende är ju att ge dem något de behöver och tillsammans med alla fantastiska leverantörer kan vi göra det i detta ekosystem. Blir något bättre och enklare så kan vi få till en beteendeförändring.

- Som anställd kommer du kunna resa i tjänsten med Västtrafik, taxi, poobil, hyrbil och Styr&Ställ utan att behöva tänka på reseräkning. Det kommer även att finnas ett gränssnitt mot företag för att administrera sina tjänsteresor tillsammans med en annan part i LIMA projektet, SmartResenär. Som privatkund kommer du åt samma resetjänster som i jobbet genom ett abonnemang kan delas med resten av hushållet, berättar Hans Arby, vd på Ubigo.

P-bolaget som är en av projektparterna i LIMA tycker det är viktigt att vara med i projektet för att ett av deras mål är att kunna vara en motor för hållbar mobilitet i Göteborg och främja hållbart resande. Genom LIMA-projektet på Lindholmen i Göteborg kan Parkeringsbolaget studera vad en mobilitetshub är och hur den kan fungera. De kan nu studera en vidareutveckling av den kombinerade resan.

- Vi utgår alltid från människors behov när vi arbetar med att Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla, både idag och i morgon. Därför deltar vi i en rad forskningsprojekt där vi får möjlighet att i verkligheten testa olika lösningar i mindre skala, förklarar Maria Stenström, vd, Parkeringsbolaget.

En mobilitetshub är en fysisk samlingsplats för lokala persontransporttjänster. Det kan vara kollektivtrafik, bilpooler och andra bildelningstjänster, taxi, parkering, låne-, hyrcyklar och kringtjänster som exempelvis postboxar. Flera av tjänsterna kan presenteras via en digital plattform. Med andra ord mobilitet som en tjänst.

- I mobilitetstjänsten som testas i LIMA finns en personbilsflotta tillgänglig som Move About ansvarar för och som användare kan du använda LIMA-appen för att hitta lämplig ledig bil och boka den, berättar Mikael Kilter, vd, Move About.

Den delade flottan baseras på tre olika kategorier av bilar:

  • Move Abouts elbilar; de första finns redan på plats utanför Navet.
  • Företagsbilar - ett antal företag på Lindholmen erbjuds att göra hela eller delar av sin flotta med delade bilar tillgängliga även för andra anställda på Lindholmen än de egna. Företaget väljer själv, i samråd med Move About, vilka modeller man vill använda.
  • Individuella bilar - ett antal företag på Lindholmen erbjuds även att låta sina anställda sänka kostnaden för sin privata bil genom att dela denna med sina kollegor och andra anställda på Lindholmen. Den anställde väljer modell efter ett antal som arbetsgivaren, i samråd med Move About valt ut. Exakt vilken typ av bilar som finns tillgänglig kommer därför att variera från dag till dag.

- Jag tycker att alla företag på Lindholmen borde vara en del av detta för att förenkla sitt privata resande men även sitt tjänsteresande. Genom LIMA kan vi använda bland annat bilresurser mer effektivt, öka användandegraden och skapa ett mer hållbart resande när användare och företag har möjlighet att vara flexibla i sina transportsätt. De får dessutom vara med och påverka hur framtidens mobilitetsstjänster kommer att fungera, säger Sofia Löfstrand, projektledare, LIMA.

Läs mer om projektet här