Skip to main content

”Självkörande fordon blir verklighet tidigare än vi tror”

Friday, April 29, 2016

Philippe Crist från OECDs International Transport Forum talade på Drive Sweden Forum den 28 april och lyfte fram de stora möjligheter som självkörande fordon innebär för städer. Samtidigt underströk han att utvecklingen kommer gå snabbare än vi tror. Inte ens Sverige som ligger i framkant av utvecklingen är redo för den revolution som en automatisering av transportsystemet kommer att innebära.

– Drive Sweden Forum. Keynote speaker under dagen var Philippe Crist från International Transport Forum som är ansvarig för OECDs omfattande analys av hur automation kommer att påverka samhället.

– Framtiden är oförutsägbar, åtminstone när det kommer till detaljer. Vi studerar nuet för att kunna navigera en okänd framtid. Vi har hämtat information från runt om i världen för att försöka förstå konsekvenserna av automatiserade fordon, inledde Philippe Crist.

– Förändringen kommer gå snabbare än vi tror. De första testerna med självkörande bilar började 2007. Idag sker det tester runt om i världen på vanliga gator med väldigt ambitiösa företag som står bakom satsningarna. Hastigheten med vilken tekniken kommer bli verklighet kommer att överraska städer, lagstiftare och myndigheter. Det gäller även för Sverige som är relativt bra förberedda.

Philippe Crist lyfte fram delade mobilitetslösningar och vilka fördelar de kan innebära för världens städer.

– Vår studie visar att med delad taxi, taxibussar och tunnelbana så behövs endast 3% av de bilar som finns i en stad. Det skulle kunna göra att man tar bort alla gatuparkeringar, vilket skulle ge 20% ytterligare yta i staden. Det är en enorm potential. Det är utrymme som kan användas av människor, affärer och för kreativitet. Det är viktigt att vi planerar för och tar tillvara på den yta som frigörs.

Samverkan ger Sverige konkurrenskraft

Även Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson deltog under Drive Sweden Forum och talade om fördelarna med ett automatiserat transportsystem.

– Vi kan utnyttja infrastrukturen på ett mer effektivt sätt, frigöra ytor i städer för bättre ändamål än att parkera bilar, och få effektivare transporttjänster för att transportera både personer och varor med högre tillförlitlighet och framkomlighet. Det är en otroligt spännande utveckling som sker just nu. 

Hon lyfte fram Sveriges ledande roll på området och styrkan i samarbete.

– Samverkan har visat sig väldigt framgångsrikt och är något som vi i är Sverige är duktiga på. I de försöksprojekt och testverksamheter vi har runt om i landet samarbetar offentliga aktörer, forskning och industri för att ta fram de tekniska lösningarna, regelverken och forskningsrönen som ligger till grund för att ta nästa steg. Det gör att Sverige har en framskjuten position i jakten på att vara först inom området, sade Anna Johansson.

Infrastrukturministern talade även om det första delbetänkandet kring självkörande fordon som fokuserade på hur man kan ge ett tydligt lagstöd för att genomföra testprojekt.

– Förhoppningen som uttrycktes i utredningen är att det ska finnas en lagstiftning på plats i maj 2017. Ibland bortser man från behovet av regelverk som faktiskt främjar och understödjer en utveckling. Här hoppas jag att vi fortsatt kan jobba i symbios mellan myndigheter, industri och forskning för att fortsätta ligga i framkant, avrundade Anna Johansson.

Infrastrukturministern och deltagarna på konferensen fick även chansen att provåka självkörande bussar som är en del av Drive Swedens första testsite i Stockholm som drivs av Ericsson, Nobina och Kista Science City. 

Se video från testsiten

Ladda ner talarnas presentationer

Missa inga nyheter från Drive Sweden – registrera dig för vårt nyhetsbrevet här