Skip to main content

Självkörande bussen i Göteborg: Nio av tio nöjda

Saturday, Juni 16, 2018

Nästan alla passagerare som provat den första självkörande bussen i Göteborg tycker att den är säker och gör nytta. Det visar en undersökning efter att det första delförsöket på Chalmers-området nu är avslutat.

– Ett uppmuntrande och sporrande resultat, säger projektledaren Birger Löfgren på forskningsinstitutet RISE Viktoria. Det är en första bekräftelse av nyttan med denna nya typ av fordon.

I drygt fyra veckor, i maj och början av juni, trafikerade den självkörande bussen en drygt kilometerlång sträcka runt Chalmers-området Johanneberg. Samtidigt har det bedrivits forskning kring användarbeteenden som ska användas i bedömningen av självkörandeteknikens potential.

Intervjuer har genomförts både före och efter att människor använt sig av den eldrivna bussen. De visar att det fanns stora förhoppningar på den nya bussen – och att den bilden förstärktes efter att de hade provat själva. Så här tyckte de som svarade, före och efter:

  • Före: cirka 82 procent trodde att bussen skulle vara användbar eller ganska användbar.
  • Efter: andelen ökade till drygt 92 procent. 

 – Trots bussens medvetna begränsningar – hur fort och hur komplicerade rutter den kan köra – visar resultaten att den upplevs möta riktiga behov, säger Birger Löfgren.

Och dessutom: resenärernas bedömning av trygghet och säkerhet ökade efter att de själva testat:

  • Före: drygt 83 procent förväntade sig att tjänsten skulle vara trygg eller ganska trygg.
  • Efter: nästan alla, drygt 96 procent, upplevde tjänsten som trygg eller ganska trygg.
     
  • Före: cirka 80 procent trodde att tjänsten skulle vara säker eller ganska säker.
  • Efter: drygt 91 procent kände sig säkra eller ganska säkra.

Över 100 personer per dag har åkt med bussen. Anne Rosa Simonsen, kommunikationschef hos bussoperatören, danska Autonomous Mobility, är nöjd med försöket:

– Det har varit intressant och spännande att köra i ett område med så många plötsliga utmaningar kring bland annat vägarbeten, bostäder, bilar, cyklar och fotgängare, säger hon. Och vi kan konstatera att bussen kunnat hantera de många varierade situationerna. 

Projektet med den självkörande busstekniken i Göteborg är det andra i sitt slag i Skandinavien. Det kommer att fortsätta i höst och flytta över Göta älv till Lindholmen Science Park. Dessutom kommer försöket på Chalmers-området i Johanneberg att återstartas.

– Efter sommaren kommer vi att testa hur bussarna kan möjliggöra ny stadsplanering, säger Birger Löfgren. Vi utökar försöken från ett till två fordon, för att se hur de kan stimulera minskad biltrafik från stadens tätare stadsdelar. 

Bakom denna satsning ligger ett partnerskap mellan femton organisationer och företag med anknytning till mobilitet, stadsplanering och transporter.

Projektet är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden.

Läs mer på: www.självkörandeGBG.nu

Bakgrundsfakta:

I Göteborg testas självkörande minibussar med plats för 14 passagerare. Med bussar i skytteltrafik minskar behovet av parkeringsplatser vilket stimulerar en förtätning av staden. Målet är att testa hur nya, delade transportlösningar kan bidra till en fortsatt hållbar stadsutveckling.

Projektet är en del av regeringens samverkansprogram “Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden vid Lindholmen Science Park.

Satsningen leds av forskningsinstitutet RISE. Partners: Autonomous Mobility, Chalmers tekniska högskola, Chalmersfastigheter, Ericsson, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Stads Parkering AB, Härryda kommun, Karlastaden Utveckling AB, Rise Research Institutes of Sweden, Sunfleet, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret Göteborgs Stad, Volvo Cars, Västtrafik och Älvstranden Utveckling AB.