Skip to main content

Silicon Valley tar sikte på framtidens mobilitet

Wednesday, Maj 29, 2019

Silicon Valley i Kalifornien är platsen där många av framtidens transporttjänster föds. Områden såsom elektrifiering, nya typer av delade transporttjänster, datadelning och nya betallösningar lanseras i ett rasande tempo både hos startups och tech-jättarna i Silicon Valley.

För att stimulera ett ökat utbyte mellan dessa aktörer och Norden satsar nu de nordiska innovationsmyndigheterna på området Future Mobility. Detta sker inom ramen för Nordic Innovation House, tillsammans med Drive Sweden. 

Elias Arnestrand, som tidigare ansvarat för Trafiklab på Samtrafiken, kommer att driva arbetet i Silicon Valley med fokus på omvärldsbevakning och att stimulera samarbetet mellan regionerna.

– Silicon Valley representerar inte bara en plats, utan inställningen att allt är möjligt. Detta i kombination med spetskompetens och mycket kapital gör att svenska aktörer som vill vara med och forma framtidens transportsystem bör engagera sig i innovationsarbetet som pågår här, säger Elias Arnestrand.

Om du har frågor eller vill dra nytta av Future Mobility-satsningen i din verksamhet, ta gärna kontakt med Elias på elias.arnestrand@drivesweden.net

Läs mer om Drive Sweden Silicon Valley