Skip to main content

Samhällsperspektiv nödvändigt för självkörande bilar

Sunday, April 30, 2017

I en intervju i Ny Teknik delar Jan Hellåker, programansvarig för Drive Sweden, med sig av sina tankar och åsikter gällande de utmaningar som kopplas till framtidens autonoma fordon. Han belyser bland annat vikten av att den nya tekniken måste appliceras ur ett samhällsperspektiv.

Mobilitet kan framöver ses mer som en tjänst, där självkörande bilar kommer att möjliggöra mer samåkning och bildelning.

– Vi kommer inte behöva ha varsin bil. Vi kommer att kunna lösa samma transportbehov som vi har i dag, men med en mycket effektivare teknik, säger han.

Något som kan bidraga till den utvecklingen är att allt fler unga allt oftare efterfrågar tjänsten, inte själva prylen.

Läs artikeln i Ny Teknik