Skip to main content

Rundabordssamtal om investeringar i uppkopplade och gröna transportkorridorer

Friday, May 28, 2021

Den fysiska, den energibärande och den digitala infrastrukturen behöver hänga samman när framtidens transportsystem ska byggas. Det innebär att affärsmodeller, roller och synen på regelverk behöver förändras. Och det kommer att krävas samverkan, systemtänk och mod när både kommersiella aktörer och myndigheter ställer om.

Det var några av de teman som kom upp när Drive Sweden arrangerade ett mycket uppskattat rundabordssamtal om kraftsamling för investeringar i uppkopplade och gröna transportkorridorer.  I samtalet deltog representanter från Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Energimyndigheten, Infrastrukturdepartementet, Telia, Ericsson, e-on, ABB, Skanska, Volvo och Einride

– Det här var ett första samtal för att diskutera och lära av varandra. Målet är att identifiera gemensamma utmaningar och synergier så att vi tillsammans kan möta behoven av hållbar, säker och effektiv mobilitet, berättar Hamid Zarghampour, ansvarig för Temaområde Digital infrastruktur i Drive Swedens programkontor och chefsstrateg för uppkopplade och automatiserade transporter på Trafikverket. 

Ett annat tema som togs upp var EU-fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), som ska främja investeringar i uppkopplade och gröna transporter i Europa. Härifrån kommer svenska aktörer att kunna söka medfinansiering inom områdena transport, energi och digital kommunikation. 

- Alla deltagare var överens om behovet av att agera nu för att Sverige ska kunna ligga i framkant i utvecklingen. Myndigheter och näringslivsaktörer har förstås olika ingångar och roller i arbetet framåt, men med vårt goda samarbetsklimat och vår starka industri har Sverige goda förutsättningar att lyckas.  Det bästa sättet för oss att förstå hur affärsmodellerna ska fungera i framtiden är att börja samarbeta runt konkreta aktiviteter. En sån aktivitet skulle kunna handla om att kraftsamla runt en specifik vägsträcka, säger Sofie Vennersten, programchef på Drive Sweden.