Skip to main content

Regeringen ger dispens för att kunna hyra ut bilar på nytt vis

Wednesday, Februari 8, 2023

Efter att regeringen gett dispens att frångå reglerna för yrkesmässig biluthyrning öppnas dörren för att testa nya former av biluthyrning mellan exempelvis fastighetsägare och hyresgäster. Dispensen av RISE och Skövdebostäder inom ramen för Drive Sweden Policy lab och öppnar upp för att det nu blir möjligt att testa en ny affärsmodell för att hyresgäster ska kunna använda Skövdebostäders bilar när bostadsbolaget inte behöver dem.

En av Skövdebostäders bilar. Foto: Skövdebostäder.

– När vi nu på ett enklare och samtidigt säkert sätt kan hyra ut våra bilar utanför arbetstid kan vi tillhandahålla ytterligare en service till våra hyresgäster som möjliggör mer hållbara val. Samtidigt kan resultatet av just detta arbete underlätta och skapa nya möjligheter till utvecklade mobilitetstjänster för många verksamheter vilket ju kan minska behovet av bilar och parkeringsplatser, säger Lina Eklund Svensson, chef för marknad och utveckling på Skövdebostäder.

Reglerna för yrkesmässig biluthyrning har vid flera tillfällen visat sig utgöra ett hinder för nya affärsmodeller och sätt att dela fordon mer effektivt. Regelverket är enligt många en överreglering och Transportstyrelsen begärde som ansvarig myndighet redan 2012 att det skulle avskaffas. Den privata bildelningen ökar hela tiden men företagens delning av fordon har inte genomgått samma utveckling. Det Vinnova-finansierade projektet Drive Sweden Policy Lab har gjort en förstudie för att hitta nya vägar framåt i frågan.

– När nu regeringen gett oss dispens får vi möjlighet att pröva i verklig miljö hur vi på ett tryggt och säkert sätt kan använda fordonsflottan mer effektivt och därmed ge värdefull kunskap om dessa affärsmodeller och hur regelverket för biluthyrning bör anpassas framöver, säger Niklas Thidevall, rättslig expert på statliga forskningsinstitutet RISE som lett förstudien och bistått Skövdebostäder med ansökan till regeringen.

Bildelning via appar är ingen nyhet i sig, det nya är att Skövdebostäder nu kan dela sina fordon med hyresgästerna utan att ha tillstånd som biluthyrare och dessutom delegera det administrativa till en plattformsoperatör. Detta på liknande sätt som privatpersoner kan göra fritt redan idag. För att testa den nya affärsmodellen kommer Skövdebostäder använda sig av GoMore som plattform, som tillhandahåller system som möjliggör bildelning på ett säkert, enkelt och effektivt sätt.

– Vi ser fram emot detta arbete som nu tack vare dispensen gör det möjligt för Skövdebostäder att dela sina bilar via oss utan de begränsningar som ett sedvanligt tillstånd medför. Vi har stora förväntningar på att detta i det långa ledet kan leda till färre bilar på våra gator vilket i sin tur leder till minskat behov av p-platser samt minskade CO2-utsläpp, säger Klara Bergkvist, ansvarig för GoMore i Sverige.

Dagens Industri har skrivit om detta – läs artikeln här

Läs pressmedelandet hos Skövdebostäder här