Skip to main content

Reflektioner från Almedalen

Thursday, Juni 27, 2024

Efter ett par dagar i varma, vackra Almedalen är det uppenbart att den gröna och digitala omställningen pågår för fullt och att techbolagen tar en allt större roll. Många tryckte på att Sverige behöver steppa upp inom teknikutvecklingen för att få behålla jobb och plats i förarsätet i den globala utvecklingen. 

Foto på fyra personer som står på en scen i Almedalen och diskuterar under ledning av en kvinnlig mötesledare

Det har äntligen blivit norm att prata om hållbarhetsfrågor, men det är okonventionella samarbeten som skapar den faktiska förändringen. Samarbeten som kan vara svåra att få till stånd.

Mot bakgrund av det blir stoltheten över Drive Sweden ännu större. Ett partnerskap som vågar och vill driva teknikutveckling tillsammans är precis vad som krävs! När parter från hela värdekedjan samlas kring målen, tar in varandras svårigheter, förstår hinder och accepterar varför dessa sätter stopp för goda idéer, det är då konstruktiviteten blommar upp och vi får förmåga att lösa knutar tillsammans.

Två kvinnor och en man som står på scen i Almedalen och diskuterar
Kvinna som står på en scen i Almedalen och berättar om Drive Sweden

Därför var årets behållning rundabordssamtalen. Att samlas över kaffet i ett trångt kök är inte bara somrigt svenskt, utan visar sig vara verkningsfullt på riktigt. Så tack alla i Drive Sweden för att ni så frikostigt delar med er av framgångar, svårigheter och söker lösningar tillsammans! 

Vi ser redan nu fram emot att mötas igen i höst på FORUM 5 september, för att fortsätta samtalen som för utvecklingen framåt.

Tills dess, trevlig sommar!

/Peter Eriksson, ordförande och Malin Andersson, programchef, Drive Sweden

Utöver flera rundabordssamtal deltog Malin Andersson i två olika seminarier som du kan läsa mer om och se i efterhand nedan:

-
Almedalen
Peter Eriksson och Malin Andersson

Drive Sweden i Almedalen

Drive Sweden var på plats på årets Almedalsvecka för att samtala om hur digitaliserad, automatiserad...