Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Pionjär inom självkörande fordon

Dr Steven Shladover, en pionjär inom forskning kring automatiserade transportsystem, lockade många intresserade till Lindholmen och Drive Swedens gästföreläsning. Han pratade om vikten av uppkoppling mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur, och blickade såväl bakåt som långt in i framtiden. Här kan du även se hans föreläsning.
Dr Steven Shladover

Teknologin för utveckling av automatiserade fordon är fortfarande ung och oprövad – och är inte fullt utvecklad på länge än, kanske först år 2075. 
Uppkoppling, både mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur, är avgörande för att nå högre nivåer av automation.

Det var två budskap från dr. Steven Shladover, verksam vid Berkley-universitet i Kalifornien och en av världens mest erfarna forskare inom området självkörande fordon, när han gästade Lindholmen Science Park

Den välbesökta gästföreläsningen, som arrangerades av Drive Sweden, inleddes med att Shladover gjorde en historisk tillbakablick. Forskning kring självkörandetekniken fanns redan i slutet av 30-talet. I drygt 40 år har automatiserade fordon använts på till exempel flygplatser – i stängda system där de inte behöver interagera med andra fordon eller objekt.

– Utmaningen nu, sa Shladover, är att kunna hantera ett öppet system som ständigt förändras och dessutom hantera olika typer av objekt; människor, djur, väghinder och så vidare.

Temat för föreläsningen var vikten av uppkoppling mellan fordon och mellan fordon och infrastruktur. Fordonen behöver kunna ”förhandla” med varandra för att koordinera sin körning utan att utgöra en säkerhetsrisk. 

– Uppkoppling är viktigt för att möjliggöra högre nivåer av automation, sa dr, Shladover. Utan aktiv uppkoppling riskerar automatiserade fordon att försämra det nuvarande transportsystemet.

För att förstå och kategorisera vad ett automatiserat fordon kan göra är det viktigt att förstå förarens roll, systemets roll, graden av uppkoppling i fordonet och de förhållanden ett specifikt automationssystem – exempelvis en motorväg – är utformat för att fungera i.

– Ibland kan vissa termer stå i vägen för att man ska förstå teknologin, menade han. Förarlösa fordon är till exempel en term som Google uppfunnit och som inte säger så mycket. 

Automatiserade fordon måste kunna detektera objekt – men också förutse hur dessa objekt eventuellt kommer att röra sig. 

–  Här är utmaningen hur man kravställer tröskeln för känslighet i systemet, sa Shladover. För att garantera en hög säkerhetsnivå behöver systemet detektera allt, men för funktionalitetens skull behöver det endast detektera det som är ett hot.

För att visa på att automatiserade fordon är säkra är den första utmaningen att kartlägga vilken kombination av scenarion som ska bedömas. Det som också behöver definieras är vilken kombination av testning i sluten testmiljö, testning på offentliga vägar och simulering som är nödvändigt för att visa på att det automatiserade fordonet är säkert. Steven Shladover är kritisk till medierapporteringen kring självkörandetekniken. 

– Det är skillnad på människor som gör detta – och de som talar om det, sa han. Det finns en brist hos många journalister som inte har den tekniska kompetensen att ställa rätt frågor.

Han ser en fortsatt lång utveckling av denna teknik.

 – Jag brukar säga till dagens studenter att detta kan ni jobba med under hela er karriär. Tekniken är, enligt min bedömning, utvecklad först framåt år 2075 – kanske lite tidigare, kanske lite senare.

Ladda ner Dr Shladovers presentation

Här kan du även se föreläsningen: