Skip to main content

Oklara regler och bristande information står i vägen för mer bildelning

Tuesday, September 28, 2021

Bättre information, smidigare handläggning och justerade skatteregler skulle kunna leda till ökad privat bildelning och ett effektivare nyttjande av fordonsflottan. Det visar en ny rapport som RISE och plattformsaktörer har tagit fram inom ramen av Drive Sweden Policy Lab.

Ride sharing

Privatägda bilar står idag stilla drygt 90 procent av sin livstid, och privat bildelning är mindre omfattande i Sverige än i grannländerna.

– Ibland står regelverk i vägen för nya, smartare transportlösningar, till exempel fordonsdelning. Drive Sweden Policy Lab samlar aktörer som arbetar med framtidens mobilitet för att identifiera policy-hinder och föreslå lösningar, säger Malin Broqvist Andersson, programchef på Drive Sweden.

Privatägda bilar står idag stilla drygt 90 procent av sin livstid, och privat bildelning är mindre omfattande i Sverige än i grannländerna. Rapporten från Drive Sweden Policy Lab lyfter fram flera åtgärder som skulle kunna underlätta privat bildelning. Det handlar bland annat om bättre information, men framförallt förtryckta skatteuppgifter i deklarationen. Idag lägger många plattformar för bildelning betydande resurser på att hjälpa sina kunder att göra rätt.

– Nästan vartannat kundärande som vi hanterar handlar om frågor kring beskattning. Det blir tungt för oss att hantera och skapar en högre tröskel att våga börja dela sin bil, säger Nora Johnsson på bildelningsplattformen GoMore, som har varit med i arbetet med att ta fram rapporten.

Idag blir en privatperson, som hyr ut sin bil någon gång ibland, skattskyldig med 30 procent från första kronan. Dessutom behöver man komma ihåg att deklarera manuellt i efterhand vid den årliga deklarationen.

– Smidigare skattehantering genom förtryckta skatteuppgifter från plattformsoperatörerna i deklarationen skulle sänka trösklarna att dela sin bil betydligt, säger Maria Schnurr, mobilitetsforskare på RISE.

Regeringen har i propositionen med statsbudgeten för 2022 presenterat ett förslag som om det godkänns av riksdagen skulle göra de första 20 000 kronorna man tjänar på delning av privata tillgångar skattefria. Det är ett besked i rätt riktning men betyder fortfarande att användarna i grunden behöver deklarera manuellt. Ytterligare ett sätt att gynna privat bildelning som lyfts fram i rapporten är behovet av skattelättnader som riktar in sig mer på delning av miljöbilar. Med nuvarande skatteregler ska skatt betalas från första intjänade kronan, med ett milavdrag som varken är anpassat till bilmodell eller utsläppsnivå.

– Miljöbilar innebär fortfarande en större investering, och så lär det förbli ett tag framöver. Därför kunde det vara naturligt att ge särskilda skattefördelar till de som delar sin miljöbil. I Danmark är privat bildelning är ett väletablerat fenomen. Där har man även skattefördelar för de som delar miljöbilar, säger Niklas Thidevall, policyforskare på RISE

Skatteverket har funnits med i projektets referensgrupp och ser positivt på samarbetet.

– Även Skatteverket tror att delningsekonomin har en viktig roll att spela i omställningen och jobbar hela tiden med att underlätta för både entreprenörer och användare. DriveSwedens olika policylabb-initiativ hjälper oss att ta reda på de olika aktörernas perspektiv och synpunkter, och det känns väldigt värdefull, säger Rebecca Fillis, strategisk utvecklare på Skatteverket.

Avslutningsvis lyfter rapporten fram att ett smidigare och förmånligare regelverk kring delningstjänster inte bara handlar om utmaningarna kring privat bildelning. Det handlar också om Sverige som testbädd för nya innovativa lösningar.   

– Om vi jobbar aktivt med att identifiera och undanröja policy-hinder för smarta transportlösningar, blir det mer attraktivt att utveckla och lansera nya hållbara mobilitetstjänster i Sverige, avslutar Malin Broqvist Andersson.