Skip to main content

Nytt projekt ska möjliggöra hållbara affärsmodeller för robotaxis

Thursday, February 11, 2021

Mycket av den teknologi som behövs för att robotaxis ska fungera finns redan på plats. Men det saknas fortfarande delar för att kunna ta fram hållbara affärsmodeller. Utmaningarna sträcker sig bortom resenärsdata och statistik, så i detta projekt kommer fokus att ligga på policy-relaterade problem, politiska aspekter och andra faktorer som möjliggör både fungerande teknik och affärsmodeller.

– Utmaningen gällande affärsmodeller för robotaxis är att det utöver de tekniska frågorna finns många viktiga faktorer rörande exempelvis tekniska standarder, regleringar och politiska frågor som berör arbetsmarknad och fackföreningarnas roll. Dessa måste utforskas för att inte bli fallgropar eller stoppsignaler, säger Erik Wetter på Handelshögskolan i Stockholm som är projektkoordinator.

– Målet är att fånga upp de strategiska frågorna som tillkommer utöver trafikstatistik och ekonomiska modeller för att få fram ett strategiskt ramverk som fångar upp alla aktörer och perspektiv i arbetet med att utveckla långsiktigt hållbara affärsmodeller för en smart transportlösning.

Projektet kommer att undersöka i vilka typer av fall som en flotta av robotaxis skulle vara ett alternativ för vissa former av kollektivtrafik i Sverige. För att lyckas med detta kommer ett strategiskt ramverk att tas fram för att genom det få verktyg för att förstå vilka förutsättningar och faktorer som driver alternativt hindrar utveckling och hållbar drift av robotaxi för svenska förhållanden.

 

Projektet kommer att utföra en fallstudie i Göteborg där man kommer att tillämpa ramverket för att bedöma förutsättningar och tidsramar för kommersialisering av robotaxis.

Läs mer om projektet här