Skip to main content

Nya vägar för svensk-italienska samarbeten efter toppmöte i Rom

Tuesday, December 14, 2021

Drive Sweden var en del av en svensk handelsdelegation som besökte Rom i oktober. Syftet var att visa upp de lösningar och möjligheter Sverige erbjuder för att utveckla automatiserade, uppkopplade och delade lösningar för ett mer hållbart transportsystem, i ett läge då Italien satsar många miljarder euro på en grön omställning för att stimulera och stärka ekonomin efter coronapandemin.

Malin Andersson speaks before ANAS, with ANAS CEO in the background.

Malin Andersson speaks before ANAS, with ANAS CEO in the background.

I Italien, Europas tredje största ekonomi, satsas det rejält för att få fart på ekonomin, stärka flera samhällsfunktioner och öka hållbarheten. I ett stimulanspaket om 222 miljarder euro, som till stor del kommer från EU:s Recovery Fund, fokuseras det på innovation, digitalisering, infrastruktur, hållbar mobilitet, grön omställning, hälsa, utbildning och social inkludering. Hela 40 procent av pengarna till hållbara lösningar och 27 procent till digitaliseringsinsatser. Samtidigt ligger Sverige långt fram gällande hållbara och digitaliserade lösningar – inte minst inom mobilitetsområdet. Därför ingick Drive Sweden, flera av våra partners och andra aktörer i en delegation ledd av svenska ambassaden och handelsminister Anna Hallberg som besökte Rom och flera viktiga italienska aktörer den 18-20 oktober.

Syftet var att öppna dörrar för svenska företag och organisationer och att skapa kontaktytor och vägar till italienska motparter. Flera svenska organisationer, som Univrses, Ericsson, Chalmers Tekniska Högskola, RISE, SAAB, Volvo Cars och WirelessCar som också är medlemmar i Drive Sweden fanns på plats för att möta viktiga italienska aktörer som ANAS, Stellantis och Politecnico, the Polytechnic University of Turin.

– Svenska företag och teknologier ligger i framkant när det gäller hållbara transportlösningar och digitalisering. Denna delegation syftade till att positionera svensk affärsnäring när Italien nu sjösätter en ambitiös agenda för att modernisera vägar, energisystem och digital infrastruktur, säger Jan Larsson, vd för Business Sweden, vars organisation var värd tillsammans med Sveriges ambassad i Rom.
 
Genom värdarnas kontakter finns nu tydligare vägar för att hitta samarbets- och forskningpartners och öppningar för att delta i upphandlingar inom bland annat hållbara transporter, digitalisering och infrastruktur. Förhoppningen är att hållbara svenska teknologier och lösningar ska kunna bli en nyckel när Italien nu satsar grönt, vilket kan ge ringar på vattnet i Sverige.

– Genom svensk export kan vi bidra med att minska utsläppen globalt och skapa fler gröna jobb i Sverige. Min ambition är att öppna dörrar för svenska företag och stärka handelsrelationen med Italien. Sverige är världsledande på hållbara lösningar och svenska företag har mycket att erbjuda i Italiens gröna och digitala omställning efter pandemin, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Malin Andersson, programchef Drive Sweden:

– För Drive Sweden var detta ett viktigt besök för att både visa upp de hållbara och digitaliserade lösningar vårt nätverk har för framtidens mobilitet och de arbetssätt vi tillämpar för att driva hållbar innovation. Vi erbjöds bra inblickar i hur de i Italien arbetar med frågor kopplade till våra och genom de möten som nu blev möjliga öppnades dörrar för både nya idéer för initiativ i båda länderna och möjliga samarbeten.
 
Att kunna bli en del av, lära från och bidra till Italiens gröna omställning kan innebära bra möjligheter för många aktörer och Drive Swedens förhoppningar om framtida samarbeten är stora. 
 
– Vi i delegationen upplever att besöket gav oss nya, viktiga kunskaper och kontakter att jobba vidare med. Nu ser vi fram emot att vårda de italienska kontakterna, lära av varandra och tillsammans arbeta för att få fler hållbara mobilitetslösningar på plats, avslutar Malin Andersson.