Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya, uppkopplade sätt för att förbättra kontrollen över trafik och städer

AI, taxibilar och mobiltelefoner har potentialen att revolutionera hur städer förvaltas. Det visar resultat från Drive Sweden-projektet Stockholm Virtual City. Där har deltagarna låtit mjukvara i mobiltelefoner samla in och analysera data om bland annat vägskyltar, potthål och vägbyggen i Stockholm för att sedan skicka data i realtid till staden, vilket möjliggjort snabbare och bättre informerade beslut. Potentialen för tekniken är stor.
One of the smart phones in use of a taxi. Photo: Univrses.
Foto: Univrses.

Som ett resultat av förtätningen av våra städer ökar komplexiteten i förvaltningen av staden och dess infrastruktur dramatiskt. Inom projektet Stockholm Virtual City har man fokuserat på uppkopplade lösningar för delar av infrastrukturen för att bidra till att lösa flera av utmaningarna.

Genom att montera mobiltelefoner i taxibilar har Univrses, Stockholms stad och Taxi Stockholm bidragit med data till en virtuell tvilling av staden. Mobiltelefonerna har läst av bland annat vägskyltar, potthål och vägarbeten, analyserat det som lästs in och i realtid kunnat bistå staden med uppdaterade data. Detta möjliggör snabbare, mer välinformerade beslut som kan göra verklig skillnad för de som rör sig i staden.

Resultaten i projektet är goda och Stockholms stad gör en grov uppskattning att lösningen, Univrses 3DAI™ City, kan minska antalet kilometer av manuella inspektioner med upp till 80%. Idag är många av processerna manuella och beslut baseras på individers erfarenhet. Att istället få data och en objektiv bedömning av vägnätet i realtid öppnar upp för nya arbetssätt.

Stockholms stad ser stora möjligheter med tekniken som bidrar till objektiva analys- och beslutsunderlag insamlat på ett klimateffektivt sätt genom att relativt enkel utrustning monteras i fordon som redan är ute och rör sig i trafiken.

Sara Nozkova, Mobility Lead på Kista Science City, var med och startade upp projektet och hon ser flera fördelar med tekniken, men också med arbetssättet:

– Att våga testa och utvärdera ny teknik från innovativa bolag som Univrses är det första avgörande steget för att kunna få aktuell, relevant och behandlingsbar information om stadsmiljön och i sin tur ge oss möjlighet att fatta databaserade beslut om frågor som är centrala för en hållbar och säker stad, säger Sara Nozkova.

Hög precision

Ett positivt exempel från projektet gäller detektioner av vägskyltar gjorda med 3DAI™ City som sedan jämfördes med "ground truth"-data som samlats in med hårdvara offline (t ex RTK GNSS). Med 3DAI™ City uppnåddes en upptäcktsgrad på 98,9% (4 av 374 vägskyltar missades). Dessutom upptäcktes orienteringen av vägskyltarna korrekt 99,6% av gångerna. 

– Stockholm Virtual City var startskottet för 3DAI™ City och de framgångar som den lett till. När nu allt fler städer i både Sverige och Europa börjar nyttja vår teknologi så kan vi påminna oss om att det var i Stockholm, på Univrses hemmaplan, som allting började, säger Jonathan Selbie, vd, Univrses och fortsätter:

– Resultaten från projektet är långt över vad vi hade vågat hoppas på när projektet drog igång. Med dessa i ryggen har vi vänt blicken framåt och utforskar konstant nya områden där 3DAI™ City kan bidra till ett smartare och grönare samhälle. Just nu pågår ett antal testprojekt. Vi undersöker bland annat hur tekniken kan kartlägga trafikflöden, optimera förarsäkerhet, underlätta för försäkringsärenden och informera om lediga parkeringsplatser i realtid.

Läs mer om Stockholm Virtual City och hitta slutrapporten här.

Hör om projektresultat och potential för tekniken i denna inspelning av ett event från 23 mars 2022.

Läs mer om 3DAI här