Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya temaområden presenterade på Drive Sweden Forum

Nästan 300 personer från de flesta sektorer som påverkar mobilitet fyllde konferenssalen på Lindholmen Science Park den 12 september när Drive Sweden Forum arrangerades. Dagen gav insikter om hur mobilitetsområdet utvecklas, vad som krävs för att ta nästa steg för framtidens lösningar och hur Drive Swedens nya temaområden kan ge en utmärkt ram för detta.
Chairman Jan Hellåker and director Sofie Vennersten on stage at Drive Sweden Forum on September 12th 2019.

Dagen öppnades av programchefen Sofie Vennersten, som introducerade de fem temaområden som just fastslagits av Drive Sweden: affärsmodeller, samhällsplanering, digital infrastruktur, policyutveckling och offentligt deltagande.

Strukturen representerar olika perspektiv på transport- och mobilitetssektorn och alla bidrar till vårt uppdrag att driva utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar för människor och varor framåt genom att skapa och demonstrera effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem. Temaområdena skapar också förutsättningar för samarbete mellan partners och underlättar identifiering av behov och utmaningar som måste lösas i samarbete.

Affärsmodeller för framtiden

Öppningstalaren David Green, Chief Digital Officer på nya Drive Sweden-partnern Lynk & Co, delade sitt företags syn på revolutionen som sker inom bilindustrin och bilen som en tjänst. Deras arbete för att förstå deras målgrupp och dess vision om morgondagens samhälle ledde till en ny affärsmodell, i linje med Drive Swedens vision, där öppenhet gentemot andra aktörer blev en viktig del av arbetet.

Hur affärsmodellerna förändras lytes ytterligare av Roland Elander, Sustainable Innovation, Rami Darwish, ITRL / KTH och genom en paneldiskussion med representanter från SnappCar, Folksam, DHL och CEVT. Några saker som togs upp var Drive Swedens nya arbete kring affärsmodeller samt hur aktörer på marknaden anpassar sig till tjänster som tidigare var b2b som nu blir b2c i större utsträckning. Detta driver på för nya affärsmodeller, nya sätt att använda större mängder data och ett nytt konsumentvärde och samarbete. Eller som Mikael Rönnholm från CEVT, från och med nu aktiv i programkontoret för Drive Sweden, uttryckte det:

- Vi måste hitta nya sätt att leverera konsumentvärde och samarbeta med liknande aktörer och startups. Och vi måste komma ut och göra saker och utmana reglerna.

Policyutveckling

Reglerna i fråga utmanas, vilket var något som Kent Eric Lång och Håkan Burdén från Rise talade om. Håkan presenterade PLATT-projektet, som har undersökt flera sätt att uppdatera eller ändra policyer för att bli mer uppdaterade och i närmare kontakt med teknisk innovation. Samtidigt som de arbetade med detta lyfte de förtroende mellan beslutsfattare och företag som en av de viktigaste faktorerna för att lyckas. Om det inte finns tillräckligt förtroende kan villigheten att bidra saknas från båda håll.

Drive Swedens kommande policy lab kommer att undersöka dessa frågor ytterligare och kommer att vara en unik arena för policyutveckling. Mer information kommer inom kort!

En organisation som redan börjat arbeta med policyutveckling är KOMET - kommittén för teknisk innovation och etik. Denna kommitté inrättades av den svenska regeringen 2018 och Anna Fridén gav oss en glimt av arbetet som utförs.

De syftar till att påskynda politiken och den rättsliga utvecklingen för att vara mer i linje med teknologisk innovation. För att göra det har de samlat en bred bas av aktörer och även om deras etikbaserade arbete är något annorlunda har de också sett behovet av förtroende - och inkludering - för att en god dialog ska börja. En dialog som har ett öga på Agenda 2030 och ett öga på innovation.

- Vi måste förstå, experimentera och förändra. Vi måste hitta sätt att hjälpa samhället att inte hamna efter tekniska innovationer, säger Anna Fridén.

Offentligt deltagande och samhället

Samhället och medborgarna får en ökad roll när städerna utvecklas och konsumenternas behov och önskemål med det. Vaike Fors från Högskolan i Halmstad talade om detta och hur offentligt deltagande är en integrerad del av Drive Sweden. Deras deltagande-dialoger med flera aktörer och samskapande med medborgarna ger oss nya data och insikter som kan påverka de flesta aspekter av innovation och samhällsplanering. Den senare delen förklarades ytterligare av Suzanne Andersson som representerade Trafikkontoret i Göteborgs stad, och hon höjde också vikten av samskapande med medborgarna.

Nya lärdomar och internationalisering

Dessutom fick publiken höra om arbetet som utförs inom temaområdet digital infrastruktur – och även uppkopplade molntjänster. Ericsson förklarade hur Drive Swedens Innovation Cloud tar nya steg med 5G och nya data, Trafikverkets nya roadmap för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem, framtidsscenarier för den digitaliserade godstransportsektorn, AI i det framtida transportsystemet och Volvos autonoma stadsbuss.

Sist men inte minst slutade forumet med information om vår nya utlysning (öppet till 5 november) och att Drive Sweden börjar arbeta internationellt.

Drive Sweden-teamet vill tacka alla besökare och talare för ännu ett fantastiskt forum och vi ser fram emot att se er alla igen den 6 februari!

Presentationerna från dagen

The transformation of tomorrow's mobility - David Green, Lynk & Co

Future scenarios for the digitalized freight transport sector - Marie Bemler, Scania, Ulrik Janusson, Scania

Public engagement - How can we design future mobility services with instead of for people? - Vaike Fors, Halmstad university

Policy development - How can we adapt the rules together? - Kent Eric Lång, RISE

KOMET - a new committee for Technological innovation and ethics established by the Swedish Government - Anna Fridén, KOMET

Digital infrastructure and connected cloud services - Stefan Myhrberg, Ericsson

The Swedish Transport Administration’s new road map for a connected and automated road transport system - Olof Johansson, Swedish Transport Administration

New business models in the future transport system - Roland Elander, Sustainable innovation, Rami Darwish, KTH

Urban planning challenges around the research and design of future mobility services - Suzanne Andersson, Urban Transport Administration City of Gothenburg

AI in the future transport system - Martin Svensson, AI Innovation of Sweden, Mats Nordlund, Zenuity

Volvo Autonomous city bus - Joakim Jonsson, Volvo Buses

Drive Sweden goes abroad - Jan Hellåker, Drive Sweden

Upcoming call for proposals - Mats Lundin, Volvo Cars