Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya representanter i Drive Swedens programkontor

Den 27 april arrangerade vi ett webbinarium om digitala lösningar som kan möjliggöra delade och kombinerade mobilitetslösningar. Tillsammans med K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och IUS Innovation lyfte och diskuterade vi nuläget i Sverige, goda exempel och vad som behöver göras för att accelerera utvecklingen.
Marketta Jurmu, Azra Habibovic, Lionel Belzons, Mia Hesselgren och Anders Bengtsson.

Vi passar samtidigt på att ge våra varmaste tack till Lars Polgren, Nobina, Ulrik Janusson, Scania, Vaike Fors, Halmstad Högskola och Sara Nozkova, Kista Science City för era viktiga bidrag till programkontoret och Drive Sweden. Ulrik har sedan årsskiftet ersatt Tony Sandberg i styrelsen och Vaike möter vi fortsättningsvis i Drive Sweden Public Engagement Network.

Drive Sweden nådde nyligen halvtid som Strategiskt Innovationsprogram (SIP) och vi ser fram emot kommande etapper. De nya personer som kommer att bidra längs vägen är:

Azra Habibovic jobbar som Technology Leader Human Factors på Scania och kommer som expert (PhD) stötta programmet avseende trafiksäkerhet, UX för självkörande fordon och mänskligt trafikbeteende.

Anders Bengtsson är utvecklingsstrateg på Lunds kommun, en av de städer som valts ut för EU:s mission om klimatneutrala städer 2030. Han kommer att bidra till en intensifierad och fördjupad samverkan mellan kommuner och Drive Sweden, inte minst i södra Sverige och Öresundsregionen.

Marketta Jurmu är innovationsledare på Västtrafik, ett kollektivtrafikbolag som är mycket aktivt i utvecklingen av lösningar för morgondagens kollektivtrafik. Genom sin medverkan i UITP, International Association of Public Transport, stärker Marketta också programkontorets internationella förmåga.

Lionel Belzons från CEVT har en lång bakgrund inom fordonsdesign och utveckling. Idag är han ansvarig för Strategy and Project Portfolio for Sustainable Mobility på CEVT Innovation Department. Lionel kommer bidra i frågor om nästa generations hållbara design för transportsystemet – på fordons- och systemnivå.

Mia Hesselgren är verksam vid KTH där hon forskar inom Design for Sustainability och är Research Program Leader på ITRL, Integrated Transport Research Lab. Mia kommer att, som expert inom området, stötta Drive Sweden avseende hur man kan använda kollaborativa designmetoder för att involvera andra forskningsområden och engagera medborgare, intressenter inom både privat och offentlig sektor och civilsamhället.

Se hela programkontoret här