Skip to main content

Nya representanter i Drive Swedens programkontor

Monday, May 3, 2021

I Drive Sweden utförs det dagliga arbetet av programkontoret, under ledning av programchefen. Programkontoret består av representanter från våra partnerorganisationer som arbetar i olika delar av ekosystemet för framtidens mobilitet. Idag har vi nöjet att presentera tre nya representanter i programkontoret som var och en kommer att ansvara för olika temaområden. Varmt välkomna!

Christina Stenman Jörgensen, AB Volvo

– Det här känns som ett intressant och spännande uppdrag som jag ser fram emot. Min roll på AB Volvo är att verka för att Volvo i projektsamverkan med partners kan utveckla innovativa och hållbara transportlösningar för vårt framtida smarta samhälle. Fordonsbranschen genomgår stora förändringar nu, samtidigt som nya teknologier utvecklas i snabb takt och här handlar det om att hitta mervärdet för våra kunder och samtidigt bidra till ett hållbarare samhälle, säger Christina Stenman Jörgensen och fortsätter:

– Drive Sweden är en fantastiskt plattform för samverkan, där man tillsammans skapar nya transportlösningar som kan testas i verkliga miljöer. Min drivkraft ligger framförallt i att jobba med affärsnyttan av nya teknologier och hur nya affärsmodeller och transportsystem kan skapas utifrån ett hållbarhetsperspektiv - ett område jag gärna bidrar med inom Drive Swedens programkontor.

 

Lena Vidin, Transportstyrelsen

– Som chef för strategisk analys på Transportstyrelsen ansvarar jag för övergripande statistik och analyser av utvecklingen på väg och järnväg i Sverige. Vi arbetar med övergripande marknadsövervakning, omvärldsanalys och styrning av myndighetens FOI-verksamhet. Transportstyrelsen har dessutom ansvar för nationell och internationell regelgivning, tillstånd, tillsyn och register inom alla transportslag. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter i Drive Swedens programkontor, säger Lena Vidin.

Sara Nozkova, Kista Science City

– Jag vill bidra till att påskynda och vidareutveckla dagens samhällsplaneringsprocesser så att de möjliggör utveckling och uppskalning av framtidens mobilitetslösningar. Mitt mål är att öppna upp för nya samarbeten mellan IT- och telekomindustrin och den traditionella fordonsindustrin, för att förbereda för nya och mer komplexa transportsystem. Det handlar  om nya fordonstyper, elektrifierade vägar, infrastruktur för laddning, uppkopplade fordon och mobilitetslösningar, tillsammans med ny digital teknik, cirkularitet, hållbarhet och medborgarinvolvering, säger Sara Nozkova.

 

Se hela programkontoret här